03.01.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Rok 2022 je za zde a mnozí chtějí začít pracovat a udělat nový rok odlišným od toho minulého. Pokud se také připravujete na produktivní rok a rozšiřujete svou organizaci, tento článek vás rychle seznámí s hlavními bezpečnostními trendy roku 2021, o kterých byste měli vědět.

 

ADManager Plus se můžete snadno přizpůsobit těmto novým trendům a být připraveni přijmout jakoukoli výzvu IAM v roce 2022. Zde je několik klíčových trendů IAM roku 2021:

 

Jednotná správa oprávnění

Nesprávná správa souborových serverů, jejich oprávnění a toho, kdo k nim má přístup, je téměř tak špatná, jako umožnit komukoli vejít do vaší organizace a získat přístup k jakémukoli citlivému dokumentu, který chce. Díky důležitosti vzdálené práce je správa oprávnění a přístupu ještě důležitější, protože uživatelé jsou vystaveni vyššímu riziku, když jsou mimo bezpečnostní perimetr své organizace. Správci se navíc musí podle potřeby zaměřit na poskytování a rušení časově závislých oprávnění, což je časově náročné, když se to dělá ručně pro více souborových serverů. Z těchto důvodů je rozumné nejen automatizovat správu oprávnění souborového serveru nebo hromadně spravovat oprávnění, ale také mít centralizovanou konzoli pro správu více souborových serverů najednou.

Díky out-of-the-box podpoře správy NTFS a hromadným oprávněním ke sdílení souborových serverů, včetně NetApp, Isilon a Cluster Shared Volumes, vám ADManager Plus umožňuje zůstat na vrcholu všech vašich souborových serverů a zajistit, že kritická data jsou přístupná jen těm, kterým mají.

IAM helpdesk

Jak se organizace rozšiřují, spolu s nimi roste i objem helpdesk ticketů. Tickety pro resetování hesla, odemčení uživatelských účtů a zřizování uživatelů často zahrnují přepínání mezi konzolí helpdesku a jinými aplikacemi. To je nejen časově náročné, ale také to způsobuje stagnaci produktivity. Efektivním řešením je integrace helpdesku a vašich IAM řešení.

ADManager Plus to zjednodušuje integrací s oblíbenými řešeními technické podpory, jako jsou ServiceNow, Jira, Zendesk a ServiceDesk Plus. To umožňuje technikům vaší technické podpory provádět důležité úlohy správy identit, jako je vytváření, mazání, povolení, zakázání nebo odemknutí uživatelského účtu; resetování hesel; a další přímo z konzole helpdesku.

Hybridní správa identit

Aby se organizace přizpůsobily široké implementaci hybridní práce, ke které došlo zhruba v posledním roce, přebírají rychle cloudová řešení. Pro služby jako Microsoft 365 je hybridní model identity se synchronizací adresářů cestou vpřed. Ale správa uživatelských účtů v hybridním prostředí se stala pro mnoho administrátorů bojem; protože nativní nástroje AD a Azure AD k tomu nejsou vybaveny. Přechod na nástroj, jako je ADManager Plus, může správcům usnadnit práci. S řadou nových funkcí pro správu a vytváření reportů Microsoft 365, které byly letos přidány, ADManager Plus umožňuje snadnou správu, synchronizaci a vytváření reportů jak pro místní, tak pro cloudové uživatelské účty AD a Microsoft 365.

Granulární delegování

Podle tohoto článku se předpokládá, počítačová kriminalita způsobí do roku 2025 celosvětově škody v hodnotě 10,5 bilionu dolarů. Vzhledem k neustálému nárůstu bezpečnostních rizik se zabezpečení AD před zneužitím privilegií stalo nejvyšší prioritou pro všechny organizace. Nejúčinnějším způsobem, jak tento problém vyřešit, je implementace bezpečnostních principů, jako je zásada nejmenších oprávnění a řízení přístupu na základě rolí, jako standardní praxe v celé organizaci. Zatímco nativní nástroje podporují zabezpečené delegování, stále nenabízejí granulární delegování a definování flexibilních administrativních limitů.

Díky své schopnosti delegování na základě organizační jednotky přidává ADManager Plus k delegování hlubokou granularitu a flexibilitu. Nyní můžete bezpečně delegovat úkoly IAM na techniky a mít přehled o jejich akcích pomocí účelových reportů o auditu techniků a výstrah v reálném čase.

ManageEngine ADManager Plus je webové řešení IAM vybavené schopnostmi potřebnými k snadnému řešení každodenních výzev IAM. S intuitivním a snadno použitelným rozhraním ADManager Plus zvládá řadu složitých úkolů a pomáhá správcům spravovat a podávat reporty o prostředích AD, Exchange Server, Microsoft 365 a Google Workspace, to vše z jediné konzole.

 

03.01.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!