18.05.2020

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Články

Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 změnila způsob práce a stále nutí zaměstnance pracovat z domova. Podniky tak čelí novým a jedinečným výzvám, aby zajistily kontinuitu podnikání. Ne každý podnik má infrastrukturu, která by to umožnila, a to i vzhledem k okamžité potřebě přepnout. Nucený přechod na práci z domova nebo na dálku tak není pro mnoho podniků plynulý.

Nejdůležitější výzvou je okamžité pořízení zařízení pro udržení zaměstnanců v komunikaci. Většina podniků nemá jinou možnost než nasadit program BYOD, který zaměstnancům umožňuje používat jejich osobní zařízení pro práci. BYOD poskytuje celou řadu výhod, včetně snížených nákladů na pořízení hardwaru, větší volnost zaměstnanců, vyšší produktivitu, aj.

BYOD však také přináší řadu komplikací. Pomocí správného řešení pro správu mobilních zařízení (MDM) můžete tyto problémy vyřešit a využít řadu funkcí vzdáleného zabezpečení a správy. Jaké jsou hlavní výzvy a jak vám řešení MDM může pomoci ?

Rozdílost zařízení

V organizacích, které dodržují zásady firemního zařízení, jsou zařízení pořizována od omezeného počtu dodavatelů, což zjednodušuje správu zařízení. Pokud se však používají osobní zařízení zaměstnanců, je pro IT administrátory náročné spravovat různé typy zařízení s různými operačními systémy.

Mobile Device Management (MDM) může spravovat BYOD i firemní zařízení, která pocházejí od různých výrobců a poskytovatelů OS. V důsledku toho organizace nemusí řešit politiku omezení na povolená zařízení.

Únik dat

Data přítomná na mobilních zařízeních musí být zabezpečena, aby se zabránilo přístupu neoprávněných uživatelů a aplikací. Zavádí se to ve dvou různých oblastech politiky, tj. zabezpečení podnikových dat a osobních dat zaměstnanců. V těchto zařízeních se nacházejí obojí typy dat.

Schopnost vytvářet firemní kontejnery v osobních zařízeních pomáhá udržovat integritu dat a soukromí uživatelů. Firemní data můžete ukládat do šifrovaného kontejneru a tak zajistit, aby neměla přístup k osobním údajům zaměstnanců přítomných mimo podnikový prostor.

Zabezpečený přístup k síti

U vzdálené práce musí organizace zajistit, aby zaměstnanci měli přístup k podnikovým zdrojům odkudkoli a kdykoli. Přístup ke správným nástrojům a datům umožňuje zaměstnancům zůstat produktivními. Z hlediska bezpečnosti se však organizace musí zaměřit na posílení své firemní sítě, aby k citlivým podnikovým datům bylo možné přistupovat pouze prostřednictvím zabezpečeného kanálu.

Virtuální privátní síť (VPN) lze nakonfigurovat tak, aby navázala zabezpečené připojení. Tak zaměstnanec z venku bude mít bezpečný přístup k důvěrným datům. Ideálně také automaticky navázat připojení VPN na zařízeních, aby zaměstnanci mohli přistupovat ke konkrétním podnikovým aplikacím nebo doménám.

Ztracená nebo odcizená zařízení

Vzhledem k tomu, že mobilní zařízení v prostředí BYOD jsou určena i pro osobní potřebu zaměstnanců, je vysoká pravděpodobnost, že budou ztraceni nebo ukradeny. Stejně důležité jako nalézt tato zařízení a možná ještě důležitější, je bezpečně obnovit data v nich obsažená.

Pomocí vzdálených bezpečnostních příkazů můžete sledovat geografické umístění takových zařízení, aktivovat poplachy, dálkově je zamykat a selektivně mazat i firemní data, která se v nich nacházejí. Můžete také označit zařízení jako „ztracená“, což vám umožní přístup na jejich zamykací obrazovky pro zobrazení vlastních zpráv a kontaktních informací.

Mobile Device Manager Plus je řešení pro správu mobilních zařízení, které poskytuje funkce vzdáleného zabezpečení a správy pro BYOD i správu podnikových zařízení. Podporuje zařízení se systémem Android, iOS, macOS, Windows, Chrome OS a další. Vyzkoušejte si nezávisle na 30 dní zdarma.

 

18.05.2020

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Články

Newsletter – zůstaňte v obraze!