08.07.2021

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Provádění každodenních IT úkolů může být náročné. Ne proto, že je složité je samotné provést, ale kvůli opakující se povaze mnoha úkolů. Vysoký počet monotónních a opakujících se úkolů ovlivňuje produktivitu.

 

V průběhu času mohou tyto rutinní úkoly dokonce pohltit tolik cenného času, že zastaví růst vaší organizace. Workflow výrazně sníží čas a úsilí vynaložené na opakující se úkoly, což vám umožní investovat více do strategického plánování a dalších smysluplných úkolů.
Například stahování logů z různých systémů je úkol, který je třeba provádět denně, ale jejich ruční správa je časově náročná a všední. OpManager dokáže tuto činnost provádět samostatně, například podle Workflow popsaného níže.

 

Check File > Get File Size > Copy Files (do samostatné složky) > Rename File.

Workflow může probíhat každý den v určitý čas a samostatně třídit logy podle vašich potřeb.

Automatizace sítě pomocí OpManager Workflow

 

Očekává se, že IT správci budou udržovat sítě bez poruch, výpadků a na určité hladině výkonu. Díky funkci Workflow je pro ně snazší provádět různé automatizace. Jsou to jednoduché procesy „bez kódu“, které lze rychle navrhnout a implementovat pouhým přetažením požadovaných akcí.

Řešení poruch a integrace

 

Rychlost řešení poruch je rozhodující při určování výkonu vašeho IT oddělení. Workflow výrazně zkrátí dobu oprav poruch. Pokud automatická oprava nezabere, poskytne hladkou integraci s jinými aplikacemi pro správu IT, např. ServiceDesk Plus.

 

Uvažujme, že musíte monitorovat dostupnost kriticky důležitého serveru ve vaší síti. Chcete-li navrhnout Workflow, musíte jednoduše promyslet opravu, kterou byste provedli ručně, pokud by server selhal. Pojďme se podívat, jaké akce byste v takovém Workflow mohli udělat.

  1. Restartovat systém.
  2. Pokud je server po restartu stále nedostupný, založit ticket v ITSM nástroji.

Zjednodušení složitých úkolů

 

Workflow vám mohou pomoci vytvořit zjednodušený mechanismus pro zvládání každodenních úkolů. Některé úkoly jsou jednoduché, například sledování určité metriky výkonu zařízení, ale také komplikované a časově náročné, třeba postupné testování dostupnosti zařízení, výpis všech procesů, zastavení procesu, kontrola, zda složka existuje, vytvoření složky, získání velikosti složky, komprese složky, změna názvu složky atd.

 

První úkol je jednoduchý, ale provedení druhého může být náročnou výzvou, protože zahrnuje mnoho průběžných úkolů a rozhodnutí.

 

Workflow stačí vytvořit jednou a následně jej můžete používat bez omezení na jakémkoliv zařízení.

Vytvořte si vlastní Workflow

 

Vytvoření Worflow je jednoduché a dokáže ušetřit mnoho času. Vyzkoušejte nástroj OpManager s funkcí Workflow a přesvědčte se sami, jak lze automatizovat monotónní a opakující se akce

 

08.07.2021

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!