06.04.2021

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Články

Hromadná správa uživatelů může být velká výzva, obzvlášť ve velkých organizacích s pokročilými pravidly nastavení Windows. Jak postupovat při vytváření, přesouvání či provádění změn u většího množství účtů? V nativním prostředí máme dvě možnosti – ručně provádět úpravy, nebo použít nějaký PowerShell skript. Při ručních úpravách musíme zpracovávat každý účet samostatně, jelikož ADUC nedisponuje funkcemi hromadné správy, při užití PowerShellu je nutná velmi hluboká znalost problematiky. Myšlenku automatizace některých úkonů můžeme zavrhnout téměř úplně.

Něco z praxe

Představte si, že Vaše společnost otevírá novou pobočku, do které přesune část svých stávajících zaměstnanců pro zaškolení zaměstnanců nových, zároveň však jednorázově nabere 50 nových zaměstnanců – část do nové pobočky, část do pobočky stávající. Před vašimi IT administrátory nyní stojí velká výzva – jak upravit 25 účtů na standard nové pobočky a vytvořit 50 nových účtů různých pozic pro stávající i novou pobočku.

Jak bylo již zmíněno, v nativním prostředí máme v podstatě jen 2 možnosti, jak dále postupovat:
1. Zakládat a přesouvat účty ručně, vše ručně vyplňovat a přiřazovat.
2. Použít složitý PowerShellový skript, ve kterém může i jeden špatný znak způsobit škody.

Nebylo by efektivní, mít nástroj, který disponuje šablonami, pravidly pro tvoření, automatizací, případně delegaci práce? Takový nástroj by IT administrátorům značně ulehčil práci, ale také by bylo jednodušší dodržet veškeré směrnice společnosti i by zamezil chybám v konfiguraci.

Naše řešení

ADManager Plus je software pro správu a reporting AD, který vám umožňuje nejen hromadně vytvářet a spravovat uživatele AD pomocí CSV. Pomocí funkce správy reaktivních uživatelských účtů můžete také spravovat více atributů uživatelských účtů v jediném kroku.

Během vytváření a úprav uživatelů můžete použít přizpůsobitelné šablony, které obsahují standardní hodnoty atributů uživatele založené na oddělení nebo roli. Kromě toho můžete také delegovat akce správy uživatelů na pracovníky technické podpory nebo uživatele – například kolegy z HR.

Tento nástroj pro správu AD zjednodušuje všechny operace správy uživatelů AD, včetně:
• Vytváření účtů více uživatelů.
• Úpravy atributů více uživatelů.
• Resetování hesel více uživatelských účtů.
• Změna user display name.
• Vytváření poštovních schránek Exchange a používání zásad Exchange.
• Vytváření účtů Office 365 a G Suite.
• Povolení, zakázání a odstranění neaktivních účtů ve službě AD.
• Přesouvání uživatelů mezi organizačními jednotkami.
• Automatizace hromadné správy uživatelů.

Všechny operace mohou být prováděny na základě konfigurovatelných šablon pro ještě větší efektivitu. Také je možné použít pravidla k automatickému vyplnění atributů, pokud jsou splněny určité podmínky. Obě možnosti jsou použitelné jak při vytváření nových uživatelů, tak při standardizaci aktuálního AD prostředí.

Vyzkoušejte to

Zjednodušená a snadná správa AD prostřednictvím funkcí zcela založených na grafickém uživatelském rozhraní ADManager Plus je velkou úlevou od vyčerpávající správy AD. Ve skutečnosti tento nástroj jde ještě dále a pomáhá vám automaticky provádět opakované úkoly prostřednictvím jeho automatizační funkce. To nejlepší část? K provádění všech akcí není potřeba jediný řádek skriptu nebo prostředí PowerShell.

Všechny zmíněné funkce (a nejen je) si můžete vyzkoušet – a to zdarma! Kontaktujte nás, my s vámi probereme řešení přesně pro Vás a připravíme třicetidenní PoC, na kterém si otestujete funkčnost řešení, nebo si nástroj stáhněte ze stránek ManageEngine a vyzkoušejte si ho na vlastní pěst.

 

06.04.2021

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Články

marketing@mwtsolutions.eu

marketing@mwtsolutions.eu

Newsletter – zůstaňte v obraze!

Napište nám: