05.10.2023

Autor: Michal Hrinda

Kategorie: Články, Novinky

V digitálním věku, kdy jsou data nejcennějším aktivem organizace, je klíčové je chránit před narušením, úniky a neoprávněným přístupem. DataSecurity Plus od ManageEngine je robustní řešení pro zabezpečení dat navržené k poskytování komplexní ochrany vašich citlivých informací. V tomto článku se podíváme na vlastnosti a výhody Data Security Plus a jak pomáhá organizacím posílit svou pozici v oblasti zabezpečení dat. 

1. Monitorování a ochrana dat v reálném čase:

DataSecurity Plus neustále monitoruje data v síti, na serverech a koncových bodech v reálném čase. Skenuje soubory a databáze na citlivé informace, jako jsou čísla kreditních karet a osobně identifikovatelné informace (PII) a upozorňuje administrátory na potenciální bezpečnostní rizika. 

2. Klasifikace dat a správa:

Řešení klasifikuje data na základě předem definovaných politik a pomáhá organizacím uplatňovat správu dat tím, že na citlivá data aplikuje přístupová práva, šifrování a politiky uchovávání. To zajišťuje, že s daty se zachází v souladu s průmyslovými předpisy a interními politikami. 

3. Analýza chování uživatelů a entit (UEBA):

DataSecurity Plus využívá algoritmy strojového učení k analýze chování uživatelů a entit, detekuje anomální aktivity, které by mohly indikovat vnitřní hrozby nebo kompromitované účty. Vytváří základní linie pro normální chování a spouští upozornění při odchylkách. 

4. Auditování oprávnění k souborům a složkám:

Řešení poskytuje podrobný auditní záznam o přístupech, modifikacích a změnách oprávnění k souborům a složkám. Umožňuje organizacím sledovat aktivity uživatelů a neoprávněné pokusy o přístup, což usnadňuje forenzní analýzu a hlášení o souladu. 

5. Prevence ztráty dat (DLP):

DataSecurity Plus nabízí robustní DLP schopnosti k zabránění únikům dat. Může monitorovat, blokovat nebo šifrovat citlivá data při jejich přenosu, kopírování nebo sdílení uvnitř či mimo organizaci. Tím se předchází náhodnému či záměrnému vystavení dat. 

6. Integrace hrozeb a inteligence:

Řešení je integrováno s informačními kanály a databázemi hrozeb, což zvyšuje jeho schopnost detekovat a reagovat na nově se objevující hrozby. Koreluje data o hrozbách s chováním uživatelů a entit k identifikaci potenciálních bezpečnostních incidentů. 

7. Hlášení o souladu s regulacemi:

DataSecurity Plus zjednodušuje hlášení o souladu tím, že poskytuje předdefinované šablony pro regulace jako GDPR, HIPAA a PCI DSS. Automatizuje generování hlášení o souladu, což pomáhá organizacím prokazovat dodržování předpisů na ochranu dat. 

8. Objevení dat a náprava:

Řešení zahrnuje schopnosti objevování dat k nalezení citlivých dat v síti a koncových bodech vaší organizace. Jakmile jsou identifikována, nabízí možnosti nápravy, včetně šifrování dat, omezení přístupu a čištění dat. 

9. Upravitelné výstrahy a oznámení:

Administrátoři mohou nastavit upravitelné výstrahy a oznámení pro konkrétní události týkající se zabezpečení dat. To zajišťuje, že týmy zabezpečení jsou včas informovány o potenciálních hrozbách, což umožňuje rychlou reakci a zmírnění. 

10. Škálovatelnost a integrace:

Data Security Plus je navrženo tak, aby škálovalo s potřebami vaší organizace. Bezproblémově se integruje s dalšími nástroji pro zabezpečení, řešeními SIEM a Active Directory, což umožňuje centralizovanou správu a zdokonalené operace zabezpečení. 

Závěrem, DataSecurity Plus od ManageEngine je univerzální a výkonné řešení pro zabezpečení dat, které pokrývá každý aspekt ochrany dat, od monitorování a klasifikace až po detekci hrozeb a hlášení o souladu. Implementací Data Security Plus mohou organizace chránit svá klíčová data, snížit riziko narušení dat a demonstrovat závazek k zabezpečení dat a souladu v stále více datově orientovaném světě. 

 

05.10.2023

Autor: Michal Hrinda

Kategorie: Články Novinky

Michal Hrinda

Michal Hrinda

Produktový manažer a konzultant

Produktový manažer a konzultant pro produkty ManageEngine ve společnosti MWT Solutions pro ČR a SR. Připravuje a je řečníkem na workshopech, seminářích a webinářích se zaměřením na zvýšení efektivity a automatizace IT prostředí zákazníků za využití nejvhodnější kombinace nástrojů ManageEngine. Specializuje se na nástroje ITSM a bezpečnosti.

Newsletter – zůstaňte v obraze!