03.11.2022

Autor: Michal Hrinda

Kategorie: Články, Novinky

Systémy správy databází jsou nezbytnou součástí podnikových aplikací. V průběhu let si MS SQL vydobyl své místo v srdcích databázových administrátorů (DBA) jako nejdůvěryhodnější relační systém správy databází. Stále je pro mnoho DBA volbou, protože jim pomáhá využívat jeho rozsáhlé možnosti v různých dimenzích, jako je zabezpečení, přenositelnost, zpracování transakcí a analytika.

 

DBA denně čelí únavným výzvám, aby zajistili optimální výkon databází ve své síti. Výpadky databází mohou způsobit ztrátu příjmů, snížit produktivitu a negativně ovlivnit pověst značky. Pro zajištění bezpečnosti a dostupnosti kritických dat a bezproblémového výkonu aplikací je klíčové používat nástroj pro monitorování výkonu serveru SQL.

 

Přečtěte si, jak vám nástroj ManageEngine Applications Manager SQL Server Performance Monitor pomůže překonat některé z nejčastějších potíží s databázemi.

Zajištění nepřetržité dostupnosti databázového serveru

Nejefektivnějším způsobem, jak zajistit bezproblémový výkon aplikace, je zajistit nepřetržitou dostupnost databázového serveru. Výpadky databáze mohou způsobit ztrátu příjmů, snížit produktivitu, negativně ovlivnit pověst značky. Výpadky mohou také podporovat špatné digitální zkušenosti, frustrovat uživatele, což vede k nízkému hodnocení spokojenosti uživatelů.

 

S nástrojem Applications Manager pro monitorování výkonu SQL můžete proaktivně monitorovat tři klíčové operace MS SQL a snížit tak prostoje.

 

1. Zrcadlení databáze: Neustálým sledováním relací a protokolů zrcadlení databází můžete odhalit problémy se synchronizací a dostávat okamžitá upozornění.

2. Replikace: Můžete sledovat stav replikačních agentů a zajistit, aby replikační procesy probíhaly bez zádrhelů. Můžete také sledovat stav publications a subscriptions. Abyste zabránili náhodné ztrátě dat, můžete identifikovat a opravit nesynchronizované odběry sledováním jejich stavu vypršení platnosti.


3. Always On Availability Groups: Můžete sledovat Availability Groups, jejich odpovídající repliky a dokonce zjišťovat rozdíly v synchronizaci dat mezi primární a sekundární databází. K tomu slouží sledování Redo Queue a Log Sent Queue. Také díky zjišťování připravenosti k převzetí služeb při selhání můžete analyzovat možnost ztráty dat při ručním převzetí služeb při selhání.

Implementace výkonné rutiny zálohování a obnovy

I při rozsáhlém monitorování a správě dochází k haváriím a selháním databáze z důvodů, které nelze ovlivnit. Je nezbytné, aby vám monitor výkonu SQL pomohl zavést účinnou a spolehlivou rutinu zálohování a obnovy. Pomocí nástroje Applications Manager můžete konfigurovat plány zálohovacích úloh s preferovanou frekvencí. To znamená, že při neočekávané poruše můžete obnovit data i bez přihlášení do aplikace SQL Server Management Studio.

Můžete okamžitě zjistit, kdy zálohovací úlohy selžou, a můžete analyzovat příčinu selhání, vyřešit ji a okamžitě zvýšit spolehlivost databázového serveru. Pomocí nástroje Applications Manager pro sledování výkonu SQL můžete dokonce identifikovat poškozené zálohy a zajistit jejich opravu nebo výměnu. Sleduje se také časová osa a stáří záloh, aby byla zajištěna kontinuita plánů zálohování.

Boj proti problémům s migrací cloudových databází

Vzhledem k tomu, že mnoho podniků se nyní snaží nasadit své databáze do cloudu, je důležité zajistit, aby vám monitor serveru SQL pomohl s jistotou migrovat. S aplikací Applications Manager budete lépe připraveni na proces migrace díky sledování klíčových metrik výkonu cloudové databáze, jako je využití DTU, využití R/W, podrobnosti o zámcích a blokovaných dotazech v cloudových prostředích Azure nebo Amazon RDS.

Pokud má vaše IT infrastruktura hybridní cloudové prostředí, aplikace Applications Manager vám pomůže. Můžete sledovat lokální i cloudové databáze – vše ze stejné konzole.

Objevování možností optimalizace pro zvýšení výkonu databázového serveru

Boj s neustálými problémy s výkonem databázového serveru může správce databází frustrovat. Nástroj Applications Manager SQL Server Performance Monitor dokáže identifikovat příležitosti k optimalizaci, které pomohou zvýšit celkový výkon serveru.

 

Můžete sledovat důležité výkonnostní metriky související s pamětí, jako je Total Memory, Lock Memory a SQL Cache Memory, a okamžitě dostávat upozornění při nárůstu paměti. Můžete analyzovat pomalu běžící dotazy, identifikovat hlavní příčinu pomalosti a odpovídajícím způsobem je vyladit, abyste zvýšili výkon databáze. Můžete dokonce získat přehled o často prováděných dotazech a nejvíce blokovaných dotazech spolu s jejich průměrnou dobou provádění.

 

Funkce Applications Manageru pro sledování výkonu SQL vám také umožňuje identifikovat dotazy, které nadměrně vytěžují procesor, takže je můžete odpovídajícím způsobem vyladit, a tím snížit latenci transakcí. Přehled o průměrném čase CPU a celkovém čase CPU vám pomůže získat přehled o využití prostředků na databázovém serveru MS SQL.

Pokud chcete nasadit proaktivní software pro monitorování výkonu SQL, stáhněte si Applications Manager právě teď!

 

03.11.2022

Autor: Michal Hrinda

Kategorie: Články Novinky

Michal Hrinda

Michal Hrinda

Produktový manažer a konzultant

Produktový manažer a konzultant pro produkty ManageEngine ve společnosti MWT Solutions pro ČR a SR. Připravuje a je řečníkem na workshopech, seminářích a webinářích se zaměřením na zvýšení efektivity a automatizace IT prostředí zákazníků za využití nejvhodnější kombinace nástrojů ManageEngine. Specializuje se na nástroje ITSM a bezpečnosti.

Newsletter – zůstaňte v obraze!