11.07.2023

Autor: Matěj Ováry

Kategorie: Články, Novinky

Od správců IT se očekává, že udrží spolehlivost a odolnost sítě organizace, přestože neustále roste složitost dnešních sítí. Správa podnikových sítí je den ode dne obtížnější – od zavádění hybridních infrastruktur a udržování bezpečnosti cloudových prostředí až po řízení stále rostoucích nároků na šířku pásma. To vyžaduje řešení, které poskytne organizacím kontrolu a přehled o celé infrastruktuře a zároveň poskytne výhodu rozšiřování, jak bude organizace růst.

Co jsou analyzátory protokolů?

Obvyklé problémy v dynamickém síťovém prostředí mohou kvůli nedostatečné viditelnosti zůstat delší dobu neodhaleny, což může mít značný dopad na výkonnost sítě i na její zabezpečení. Analyzátory protokolů jsou nástroje, které analyzují síťový provoz, pomáhají správcům identifikovat problémy přetrvávající v síti a usnadňují proces jejich řešení. Tyto nástroje dokáží identifikovat typ provozu a analyzovat jeho kontext, aby věděly, který provoz je specifický pro danou firmu a který představuje hrozbu, a uměly celkově zabezpečit síť před škodlivými útoky.

Analyzátory protokolů pracují tak, že zachycují datové pakety při jejich průchodu sítí a poskytují informace o provozu ve formě grafů a tabulek. Vizualizují celou infrastrukturu, určují hlavní příčinu problému a odesílají upozornění, pokud dojde během provozu sítě k neobvyklému chování.

 

Jak analyzátory protokolů fungují?

Existují dvě nejčastěji používané funkce analyzátorů protokolů: analýza ad-hoc a zachycování paketů. Analýza ad-hoc spočívá v tom, že jsou zachyceny pakety a parametry provozu jsou filtrovány na základě analýzy konkrétního segmentu. Naopak zachycování paketů funguje tak, že se shromažďují veškeré informace o provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a identifikují se slabiny ve výkonu nebo zabezpečení sítě. Zachycování paketů je sice účinná metoda, ale může vás stát více úložného prostoru, protože zachycuje jak hlavičky paketů, tak jejich využitelný obsah.

Proč volit analyzátor protokolů na bázi NetFlow?

Při zachycování celého paketu se může zvýšit objem uložených surových dat. Podniky proto musí investovat více peněz do zvýšení úložné kapacity a také vyčlenit větší šířku pásma pro analýzu dat. Zatímco zařízení pro zachycování paketů jsou připojena k síti, analýza NetFlow využívá centralizovaný server, který zobrazuje všechny potřebné informace, například odkud přichází většina dat, která konkrétní zařízení jsou připojena k síti a kolikrát byla navázána komunikace, spolu s informacemi o portu a protokolu.

Analyzátor ManageEngine NetFlow: Analyzátor protokolů na bázi NetFlow

Analyzátor NetFlow je analyzátor síťových protokolů na bázi NetFlow, který poskytuje úplný přehled o síťové infrastruktuře a umožňuje sledovat využití šířky pásma jednotlivými protokoly a aplikacemi. S pomocí analyzátoru NetFlow Analyzer dokážete:

  • sledovat, jak vaše síť využívá dostupnou šířku pásma,
  • zjišťovat, zda efektivně fungují nejdůležitější aplikace,
  • analyzovat do hloubky, na kterých zařízeních nebo rozhraních se vyskytují slabiny systému,
  • získávat informace o neobvyklém objemu provozu,
  • generovat sestavy využívání síťového provozu.

Proč volit pro mou síť analyzátor NetFlow?

NetFlow Analyzer je nejlepší volbou pro vaši síť oproti jiným analyzátorům protokolů na trhu díky několika významným vlastnostem, které má. Jsou to:

  • Analyzátor NetFlow podporuje více formátů toku dat, například sFlow, Jflow, IPFIX a NetStream.
  • Pomocí zobrazení NOC si můžete v reálném čase zobrazit, jak vypadá celkové využití šířky pásma vaší sítě.
  • Analyzátor NetFlow vám poskytne hloubkový přehled o vaší síti, ať už se bude jednat o monitorování provozu aplikací nebo protokolů.
  • Ověříte si výkonnost sítě podle funkce nebo času pomocí sestav surových dat a forenzních analýz.
  • Analyzátor NetFlow lze dostatečně rozšířit, aby obsáhl monitorování distribuovaného síťového provozu v edici Enterprise.

Víme, jak náročnou se může stát správa sítě díky stále rostoucí rychlosti technologického pokroku. Nástroj pro analýzu protokolů, který administrátoři používají, by měl být snadno implementovatelný do jejich stávající architektury a měl by poskytovat kritické metriky pro dobrou znalost chování provozu. Nástroje, jako je NetFlow Analyzer, jsou vyvíjeny s primárním zaměřením tyto problémy.

 

11.07.2023

Autor: Matěj Ováry

Kategorie: Články Novinky

Matěj Ováry

Matěj Ováry

Business Development Specialist

Newsletter – zůstaňte v obraze!