31.03.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Pandemie tvrdě zasáhla IT odvětví a zničila mnoho podniků. Podniky, které se přizpůsobily nejlépe, byly ty, u kterých již probíhá proces digitální transformace. Spousta organizací plánuje digitalizaci v roce 2022. A ty, které již zavedly iniciativy digitální transformace, tento proces urychlily. Takže, co bude dál?

 

Trendem je digitální dominance – transformace, ale cílem není pouhé zlepšování procesů a strategií. Když je digitální dominance dosažena podnikem, dává mu schopnost procházet ekonomickými a tržními narušeními a neustále si udržovat náskok prostřednictvím přerodů a inovací.

 

Dotazovali jsme se u více než 350 CIO a CTO, IT a síťových manažerů, administrátorů a architektů na globální úrovni, abychom pochopili, jak se jim daří. Výsledky jsme zveřejnili ve formě infografiky.

 

Podívejte se na faktory, které budou formovat digitální dominanci v roce 2022.

 

Hlavní body infografiky:

  • Plánování rozpočtu – Rozpočtové plány by měly poskytovat rezervu na nové náklady, které vzniknou v průběhu digitální transformace.
  • Náročnost cloudu – Cloud je ústředním prvkem agilních obchodních modelů, ale budování operací kolem něj také představuje nové výzvy.

  • Zabezpečení sítě – S digitalizací vznikají nová rizika prostřednictvím zranitelných oblastí v síti. V ideálním případě by měly být zabezpečeny všechny vrstvy IT infrastruktury.

  • Integrace vaší cesty transformačním bludištěm – Přestože je integrace považována za klíčový faktor umožňující digitální transformaci, problémy s integrací zvyšují složitost a vedou k dalším nesrovnalostem.

  • Automatizace je klíčová – automatizace konfigurací je pro organizace prioritou, protože tvoří páteř celé sítě. 50 % dotázaných respondentů uvedlo, že automatizace konfigurací je na prvním místě.

  • Výběr správného monitorovacího nástroje – Složitost multicloudových a hybridních prostředí povzbuzuje podniky, aby se rozhodly pro nástroje pro správu IT.

  • Zlepšení zákaznické zkušenosti – Vynikající zákaznická zkušenost přitahuje a udržuje zákazníky, což určuje úspěch podnikání.

  • Zaměření na nasazení WAN – Transformace zvýšila závislost na softwarově definovaných WAN. Neřízené nasazení SD-WAN se však může ukázat jako kontraproduktivní.

  • Toto je pouze jedna třetina příležitostí a výzev, které jsme identifikovali během našeho průzkumu. Chcete-li se dozvědět více, stáhněte si kompletní infografiku.

Řešení ManageEngine ITOM

 

Řešení ManageEngine ITOM nabízí funkce, které řeší bolestivé oblasti, které jsou v digitální transformaci nevyhnutelné. Stáhněte si bezplatnou 30denní zkušební verzi kteréhokoli z řešení ITOM společnosti ManageEngine a přesvědčte se sami, jak vám tato řešení mohou zjednodušit, zrychlit a zefektivnit vaši transformační cestu.

 

31.03.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!