24.06.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Network configuration management je disciplína, která zahrnuje shromažďování, monitorování a ukládání informací o každé součásti tvořící firemní síť. Skutečným účelem takového řešení je ožít v okamžiku jakékoliv události; může to být potřeba aktualizace, upgradu, obnovy nebo dokonce řízení havárií. Řešení NCM poskytne všechny relevantní informace do rukou týmu provozu IT a umožní mu rozhodnout o dalším postupu.

 

Configuration management je pro všechny podniky klíčový a některé funkce jsou našimi zákazníky považovány za nezbytné.

 

Pojďme společně zjistit, jakých pět funkcí musí mít řešení pro configuration management.

1. Zálohování spouštěcích a běžících konfigurací všech zařízení v síti

 

Podniky chtějí, aby sítě, které provozují, byly nenarušené. Na druhou stranu musíme také uznat, že výpadky sítě a z nich plynoucí prostoje jsou realitou. K výpadkům může dojít kdykoli a bylo by v nejlepším zájmu provozovatelů sítí mít pro případ výpadku záchrannou síť.

 

Zálohování se tak stává opěrným bodem správy sítě a umožňuje nahrát aktuální konfigurační soubor, který se neprodleně nasadí při výpadku. Když dojde k havárii, použije se záloha konfigurace k obnovení provozu sítě a provoz bude pokračovat bez přerušení.

2. Automatické sledování každé provedené změny

 

Správa sítě je kritická a citlivá funkce, jelikož jakákoli chyba může způsobit neštěstí v širším měřítku. Klíčem k minimalizaci chyb při změnách konfigurace je mít pevně pod kontrolou a sledovat, „kdo, co a kdy“ v síti dělá.

 

IT tým dohlížející na rozsáhlou síť bude přetížen nutností ručně sledovat všechny prováděné změny. Logování však zůstává důležitou činností, protože:

 • Slouží jako záznam všech provedených změn a pomáhá týmu při jejich kontrole a korelaci s případným výpadkem.
 • Správce by měl být okamžitě upozorněn, pokud dojde k činnosti, která by mohla být znepokojující.
 • V případě výpadku se logu projdou, aby se porovnaly verze konfigurace a dospělo se k příčině výpadku.

Change management zajišťuje, že každá změna provedená v síti je řádně zaznamenána a určité změny, které považujete za kritičtější, jsou okamžitě oznámeny, když k nim dojde. Change management umožňuje pohodlné přezkoumání výpadků a rozhodování o odstranění budoucích chyb.

3. Detekce autorizovaných a neautorizovaných změn pomocí RBAC

 

Neautorizovaný přístup a změny konfigurace nejsou z hlediska správy sítě ideální. Proto je zásadní kontrolovat, kdo má přístup k zařízením, jaké změny lze provádět, a mechanismus kontroly platnosti těchto změn. Řízení přístupu v podstatě zajišťuje, že každý, kdo má přístup k síti, pracuje pouze v rámci svých odborných znalostí nebo pravomocí, což výrazně snižuje pravděpodobnost chyb v systému.

 

Aby byl zajištěn hladký chod a chráněna integrita, správce IT by měl raději zavést tyto osvědčené postupy:

 • Přiřadit zařízení, která spadají do oblasti působnosti každého IT technika, aby nikomu nehrozilo riziko chyby nebo neoprávněného vstupu.
 • Mít velmi málo účtů s přístupem ke kritickým zařízením, aby byla vždy zachována exkluzivita a integrita.
 • Zajistěte, aby žádný požadavek na změnu neprošel bez kontroly, kde správce může rozhodnout o přijetí nebo zamítnutí změny konfigurace.

4. Zjednodušení náročných úkolů pro správce IT pomocí Configlets

 

Při správě sítě se implementace změn a nových aktualizací v síti stává důležitým úkolem. Tváří v tvář rozsáhlé síti s mnoha zařízeními se však zdánlivě jednoduchý úkol provést drobnou změnu na zařízení náhle stává pracným. Configlets jsou šablony skriptů, které umožňují vytvořit šablonu konfigurace pro provedení konkrétní změny na mnoha zařízeních v jeden okamžik.

 

Funkce Configlets šetří váš drahocenný čas a umožňuje vytvářet šablony pro jednoduché, ale všední úlohy, jako je přihlášení, změna hesla atd.

 • Místo toho, aby bylo nutné přistupovat ke každému zařízení zvlášť a provádět stejné změny, lze vytvořit šablonu se skriptem, kterou lze jedním kliknutím použít na všech zařízeních najednou.
 • Takové úlohy mohou být cyklické a opakující se. Pomocí šablon skriptů proto tým IT ušetří spoustu času, který by mohl využít jinde.
 • Lze také vytvářet reporty zjišťující trend dosud provedených změn konfigurace. Takto zjištěné vzorce pomohou rozhodnout, jaké změny je třeba provést do budoucna.

5. Skenování, detekce a oprava zranitelností firmwaru

 

Firmware chrání každé zařízení v síti před vnějšími hrozbami, jako je narušení dat, pokusy o hackerské útoky atd. Kontrola zranitelností firmwaru nejenže chrání zařízení před těmito hrozbami, ale také se průběžně aktualizuje, aby byla v souladu s nejnovějším vývojem z hlediska možných zranitelností.

 

Pochopme, jak mechanismus kontroly zranitelnosti firmwaru zjednodušuje práci týmu IT:

 • Kontrola zranitelnosti firmwaru vyhledá zranitelnosti firmwaru ve všech zařízeních v síťovém prostředí.
 • V návaznosti na identifikaci zranitelnosti by měla být nalezena záplata, která ji opraví.
 • Zranitelnost firmwaru je dynamická. Je to nikdy nekončící proces, protože se objevují nové zranitelnosti. Pravidelné kontroly zajišťují znalost nejnovějšího vývoje v této oblasti, což zaručuje, že každá kontrola zranitelností je přesná a nikdy nevynechá žádnou mezeru.

Funkce tak zajišťuje, že v systému nejsou žádné mezery a síť zůstává spolehlivá.

Network Configuration Manager od společnosti ManageEngine je komplexní řešení pro potřeby komplexního network configuration managementu

 

Network configuration management znamená dlouhé hodiny opakujících se a všedních úkoly s vysokou pravděpodobností chyb, pokud se provádějí ručně. Bezpečnost a integrita sítě jsou prvořadé a nutnost provádět i všední úkoly sníží čas, který máte k dispozici pro úkoly s vysokou prioritou.

 

Network Configuration Manager (NCM) od společnosti ManageEngine je ucelené řešení, které vaší společnosti pomůže monitorovat, analyzovat a automatizovat změny v širší síti.

 

Hlavní výhody nástroje Network Configuration Manager:

 • Zálohování síťových konfigurací pro překonání náhlých výpadků.
 • Zjištění všech provedených změn a také sledování těchto změn v reálném čase prostřednictvím výstrah na kritických zařízeních.
 • Možnost udělení přístupových oprávnění k zařízením s kontrolou akcí, které lze provést, s mechanismem kontroly před provedením každé změny.
 • Srovnání různých konfigurací zařízení a přístup k přehledům o správě změn.
 • Ochrana síťě před potenciálními zranitelnostmi a mezerami pomocí kontrol zranitelnosti firmwaru.
 • Automatizace opakujících se úloh, které mají tendenci zabírat čas, pomocí nástroje Configlets.
 

24.06.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!