01.12.2020

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Zapotrzebowanie na usługi VPN rośnie w szybkim tempie. Jest to spowodowane potrzebą, a nawet koniecznością, dostosowania się firm do zdalnego trybu pracy. Rozbudowie infrastruktury wirtualnej sieci prywatnej w tak krótkim czasie, towarzyszą spore problemy operacyjne i obawy, związane z bezpieczeństwem. Nadmierny zakup przepustowości tunelu obniża niekorzystnie budżet IT, natomiast zbyt niski wolumen jest znów czynnikiem sprzyjającym utracie produktywności.

 

Administratorzy IT muszą rozstrzygać nie tylko kwestie związane z łącznością. Stoi przed nimi także zadanie uważnego monitorowania ataków sieciowych, na które szczególnie narażone są osoby wykonujące pracę zdalnie. Mierząc się z próbami zagwarantowania bezproblemowego środowiska pracy, działy IT są zobligowane posiadać bezpieczną i dobrze zaplanowaną infrastrukturę VPN.

 

W takiej sytuacji, nieocenioną pomocą stają się dzienniki rzeczonego korytarza sieci, które zawierają krytyczne szczegóły dotyczące ruchu i bezpieczeństwa. Pomagają zrozumieć wymagania związane z przepustowością kanału oraz stan ochrony sieci w przedsiębiorstwie.

 

ManageEngine Firewall Analyzer jest narzędziem do monitorowania wspomnianych aspektów. Ułatwia on śledzenie użytkowników VPN w czasie rzeczywistym, monitorowanie ich aktywności pod kątem nietypowego zachowania i raportowanie przeprowadzanych w sieci ataków bezpieczeństwa. Raporty dają administratorom pełny wgląd w ruch tunelu, w dzienniki zapory sieciowej, dostarczają też podgląd na szereg istotnych wskaźników. Spójrzmy na niektóre raporty Firewall Analyzer.

Statystyki użytkowania pracowników

 

Wykorzystanie VPN przez określonych użytkowników i ich unikalna liczba sesji mają kluczowe znaczenie dla planowania zakresu transferu i pojemności sieci prywatnej. Aplikacja ManageEngine monitoruje wykorzystanie przepustowości tunelu na poziomie użytkownika i wyświetla listę. Po wejściu w daną pozycję, uzyskujemy indywidualne karty z zajętością sieci.

 

Statystyki użytkowania pracowników VPN - Firewall Analyzer

 

Sesje VPN i wykorzystanie w godzinach szczytu

 

Omawiany produkt pomaga nie tylko śledzić liczbę aktywnych sesji VPN i historię połączeń, ale także identyfikować wykorzystanie sieci w godzinach szczytu. Te statystyki są przydatne do weryfikacji najbardziej ruchliwych godzin oraz odpowiedniego zaplanowania infrastruktury. Uzyskanie danych zapotrzebowania na przepustowość VPN jest niezmiernie ważne, przy obliczaniu dalszej skalowalności.

 

Aktywność sesji VPN w Firewall Analyzer

 

Połączenia i trendy użytkownika oparte na urządzeniach

 

Możliwość przeglądania statystyk połączenia i użytkowania kanału dla określonego urządzenia zabezpieczającego odgrywa istotną rolę w optymalizacji infrastruktury sieci prywatnej. Dzięki raportom opartym na terminalu, można w Firewall Analyzer łatwo uzyskać szczegóły ujętych wyżej parametrów.

 

Połączenia i trendy użytkownika oparte na urządzeniach

 

Zużycie przepustowości VPN i stan logowania

 

System umożliwia też sprawdzenie wszystkich adresów IP korzystających z korytarza sieci prywatnej, a także zweryfikowanie ich indywidualnego zużycia przepustowości. Pomaga to skupić się na adresach IP, które zajmują nadmierne poziomy transferu i ograniczają jego dostępność w przyszłości.

 

Uzyskujemy również opcję przeglądania miejsc docelowych i adresów URL odwiedzanych przez klientów VPN. Funkcjonalność ta jest znacząca. Możemy łatwo sklasyfikować URL jako krytyczny lub niekrytyczny i blokować ten drugi oszczędzając cenną przepustowość. Oprócz tego, identyfikując nieudane logowania użytkowników, proaktywnie rozwiązujemy problemy z połączeniem do wirtualnej sieci prywatnej.

 

Zużycie przepustowości VPN i stan logowania

 

Trendy przepustowości VPN

 

Badanie trendów przepustowości w produkcie ManageEngine pomaga nam natomiast przewidywać poziomy zużycia w różnych porach dnia i planować zapotrzebowanie. Dzięki śledzeniu tych tendencji, możemy projektować infrastrukturę sieci z dużym wyprzedzeniem.

 

Trendy przepustowości VPN

 

Alerty bezpieczeństwa i przepustowości

 

Alarmy i powiadomienia odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu anomalii ruchu w infrastrukturze. W Firewall Analyzer mamy możliwość ustawienia wyzwalacza przepustowości zgodnie z własnymi wymaganiami, a powiadomienia o alertach będą wysyłane bezpośrednio na skonfigurowany adres e-mail lub na telefon za pośrednictwem wiadomości SMS.

 

Dzięki tym kilku przedstawionym przeze mnie raportom, administratorzy IT mogą z łatwością zaplanować wydajną infrastrukturę VPN, która będzie dobrze zeskalowaną do pracy zdalnej. Właściwie zaplanowana konfiguracja wirtualnej sieci prywatnej umożliwia firmie utrzymanie swojej produktywności i zyskanie przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym, wymagającym rynku.

 

01.12.2020

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: