05.02.2021

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Monitoring procesów infrastruktury serwerowej ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji. Do pomiaru ogólnej sprawności czasami wystarczają tylko metryki, takie jak kondycja i dostępność. Jednak w niektórych sytuacjach niezbędne jest uzyskanie wglądu w dogłębne dane, jak podstawowe procesy, zadania i zaplanowane czynności systemu. Pozwala to, nie tylko zidentyfikować problem, ale także wyeliminować jego pierwotną przyczynę. Akcje serwera, niezależnie od tego czy podlegają pod Windows czy Linux, są jednym ze składników, który należy weryfikować.

Nadzór nad działaniami wykonywanymi przez maszynę umożliwia przydzielenie im wartości brzegowych. Wskazanie ponad określony poziom krytyczny wygeneruje nam stosowne powiadomienie. Natomiast, mając dostęp do szczegółowych informacji o zdarzeniach generowanych w punktach końcowych, możemy przejrzeć istotne incydenty z zakresem danych, który wykracza poza noty dostępne w standardowych dziennikach.

Wyzwania w monitorowaniu procesów

Systemy informatyczne przedsiębiorstw mają stały przepływ zadań rozpoczynających się i kończących – jednak są one niekonsekwentnie rejestrowane. Ich kontrola jest utrudniona, jeśli nie posiadamy niezależnego zapisu. Sama liczba zdarzeń sprawia, że kłopotliwe jest zidentyfikowanie zawodzących lub niepoprawnych akcji. Oprogramowanie do sprawdzania działania komputera potrafi wesprzeć w efektywnej realizacji powyższych kwestii.

Monitor procesów w OpManager zapewnia szczegółowy wgląd we wszystkie krytyczne aplikacje serwera. Ta funkcjonalność pomaga uniknąć nieoczekiwanych przestojów. Przeprowadzana jest obserwacja zasobów używanych przez operacje maszyny i tworzone są ostrzeżenia w przypadku przekroczenia progów.

Aplikacja może automatycznie informować o niezatwierdzonych akcjach uruchomionych na kontrolowanych serwerach i urządzeniach. Dodatkowo, narzędzia wizualizacyjne posłużą do mapowania wszystkich lokalizacji w środowisku, w którym podjęte jest to samo zadanie. Ma to na celu przeprowadzenie szybkiej analizy i rozpoznanie pierwotnej przyczyny.

Na pulpicie nawigacyjnym znajdują się informacje o stanie procesów w kontekście kondycji i dostępności serwera. To szybki wskaźnik zawierający ogólny poziom sprawności serwera. Informuje czy podjęta przez system czynność ma charakter aktywny, czy też wystąpił błąd – jest to szczególnie ważny parametr w przypadku sekwencji krytycznych.

Bardzo przydatna jest obserwacja statusu danej operacji. W sytuacji wystąpienia problemu, utworzony alert może zdecydowanie pomóc zminimalizować czas rozwiązywania trapiących nas kwestii. Docenimy to zwłaszcza wtedy, jeśli wybrany przebieg obsługuje kluczową dla firmy aplikację pracującą na serwerze.

Monitorowanie procesów w OpManager

Szablony procesów do zarządzania alarmami

 

Nadzorowanie krytycznych zadań serwera jest ważne. Jednak odpowiednią wagę trzeba również nadać akcjom niezwłocznego generowania komunikatu, gdy pojawia się nieoczekiwany incydent na tle wydajności. Produkt ManageEngine w jednym oknie umożliwia użytkownikom konfigurowanie szablonów procesów. Usprawniają one tok rozwiązywania kłopotliwych kwestii i minimalizują czas potrzebny na zdiagnozowanie źródła zdarzenia. Rzeczony schemat można zastosować do pojedynczych, jak również do wielu serwerów, mających podobne funkcje operacyjne.

Szablony procesów do zarządzania alarmami w OpManager

Alerty, działania i raporty

 

Zestaw narzędzi umieszczonych w programie, przewidzianych do monitorowania czynności systemu, jest wyposażony w moduł zarządzania błędami. Może on wyzwalać alerty wykorzystując e-mail lub SMS, powiadamiać technika za pośrednictwem alarmu internetowego albo też rejestrować zgłoszenie, gdy określony proces przekroczy ustawiony próg. Oprócz proaktywnych funkcji, OpManager ma opcję uruchamiania dowolnego skryptu lub pliku wsadowego w celu rozwiązania nieprzewidzianych anomalii. Przykładowo, możemy zrestartować określoną usługę lub serwer, gdy akcja występująca w naszym środowisku przekroczy ustawiony górny limit. Wszystkie przeglądane dane są również przechowywane w celu tworzenia wykresów, analizy trendów i raportowania.

Alerty i raporty w OpManager

Podsumowanie

 

Jeśli zależy nam na narzędziu do kontroli infrastruktury serwerowej, szczególnie takim, które oferuje usługi i rewidowanie procesów Windows lub Linux, warto zastanowić się nad systemem OpManager. Oprócz nadzorowania operacji danej maszyny, program daje możliwość obserwacji sieci, oferuje rozwiązania dla usprawnienia monitoringu serwera, aplikacji, przepustowości, zarządzania konfiguracją, firewall, zgodnością oraz adresami i portami przełącznika w obszarze administrowania IP. Te wszystkie aspekty sprawiają, że rozwiązania ITOM firmy ManageEngine są idealnym wyborem już dla ponad miliona administratorów IT na całym świecie.

 

05.02.2021

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności Artykuł

Krystian Rozynek

Krystian Rozynek

ME Product Engineer

Posiada wiedzę związaną z obszarem IT Hardware oraz systemami wspomagającymi zarządzanie organizacją. Interesuje się infrastrukturą teleinformatyczną, jej implementacją, utrzymaniem oraz narzędziami ułatwiającymi nadzorowanie sieci. W MWT Solutions jest odpowiedzialny za wspieranie przedsiębiorstw w zakresie funkcjonalności produktów ManageEngine, jak również tworzenie materiałów dotyczących tematyki ITOM.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: