24.05.2022

Autor: Tomasz Henkelman

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Ostatnia aktualizacja ServiceDesk Plus MSP, była pełna nowych funkcjonalności i udogodnień. 5 najciekawszych z nich znajdziecie w poniższym artykule. 
Dodatkowo, aktualizacja jak zwykle przyniosła poprawę działania i eliminację zidentyfikowanych przez producenta błędów. Wróćmy jednak do omówienia nowych funkcjonalności.

1. Checklisty, inaczej listy kontrolne

Listy kontrolne umożliwiają konfigurowanie i dodawanie małych zadań lub wykonywanie czynności w szablonach zgłoszeń, które technicy mogą śledzić przed zamknięciem/skompletowaniem zgłoszenia.

Screenshot chechlisty kontrolne w ServiceDesk Plus MSP

Po ich utworzeniu, w kolejnym kroku możemy powiązać utworzone listy kontrolne z szablonami wniosków o usługę lub incydentów, tak aby listy stanowiły integralną część szablonów i zgłoszeń utworzonych przy użyciu tych szablonów.

Screenshot Tworzenie powiązanych list kontrolnych

Pamiętajmy, że listy kontrolne możemy tak ustawić, aby wszystkie wspomniane zadania były zakończone.

Bez odklikania wszystkich elementów listy kontrolnej, technik nie będzie mógł zamknąć zgłoszenia. Za tę mechanikę działania odpowiadają reguły zamknięcia zgłoszenia. 
Podsumowując listy kontrolne znakomicie uzupełniają już istniejący przepływ wiadomości i czynności do wykonania w obrębie zgłoszeń. Teraz trudno będzie zapomnieć o jakiejś kluczowej czynności w obsłudze procesu incydentu lub wniosku o usługę.

 

Screenshot Listy kontrolne w ServiceDesk Plus MSP

2. Integracja ServiceDesk Plus MSP z kalendarzem Microsoft

Teraz ServiceDesk Plus MSP pozwala na ewidencję urlopów techników, które są przechowywane w Kalendarzu Microsoft i mogą być synchronizowane i zarządzane bezpośrednio z dobrze nam znanego Kalendarza ServiceDesk Plus MSP.

Pamiętajmy, aby uruchomić integrację należy spełnić wymogi postawione przez producenta, a więc musimy upewnić się, że ServiceDesk Plus MSP jest hostowany w domenie z ważnym certyfikatem SSL, i działał na HTTPS, który jest publicznie dostępny. Możemy również użyć funkcji serwera proxy aplikacji na platformie Azure, tak aby publicznie hostować usługę ServiceDesk Plus MSP.

Screenshot Integracja z kalendarzem Microsoft ServiceDesk Plus

Gdy administrator włączy integrację, technicy będą mogli automatycznie zsynchronizować swoje informacje urlopowe w obu aplikacjach. Technicy będą również otrzymywać powiadomienia push w ServiceDesk Plus MSP dotyczące ich aktualizacji urlopowych w Kalendarzu Microsoft.

Pełną instrukcję konfiguracji obu usług znajdziemy pod tym linkiem.

3. Możliwość dostosowania widoku technika

 

Teraz każdy technik może spersonalizować swój widok. Klikając opcję My Layout, możemy określić, które zakładki w naszym widoku będą dostępne.

Screenshot Możliwość dostosowania widoku technika ServiceDesk Plus

4. Dostosowanie koloru formularza

Od teraz możemy dostosować formularze wniosków za pomocą różnych czcionek (w tym rozmiaru czcionki i koloru czcionki), koloru tła i orientacji pola szablonów incydentów i usług.

Wystarczy edytując formularz, korzystając z dostępnych narzędzi, zmienić jego wygląd.

Screenshot ServiceDesk Plus MSP – 5 najciekawszych nowości

5. Globalne zasady pól i formularzy

Do niedawana reguły pól i formularza były zarezerwowane dla tworzenia reguł pod konkretne formularze.

System umożliwia konfigurowanie reguł pól i formularzy wspólnych dla wszystkich szablonów lub tych przez nas wskazanych.

Globalna konfiguracja nie tylko zmniejsza potrzebę duplikowania reguł, ale także ułatwia proces ich aktualizacji. Użytkownicy nie muszą już aktualizować każdego formularza osobno. Zamiast tego mogą modyfikować globalną regułę, która zostanie zastosowana do wszystkich powiązanych szablonów.

Możemy zatem skonfigurować oddzielne globalne reguły dla zgłoszeń incydentów i usług.

Screenshot ServiceDesk Plus MSP – 5 najciekawszych nowości

Po więcej nowości z systemu ServiceDesk Plus MSP, także tych, które nie zostały wspomniane w tekście, zapraszamy tutaj.

 

 

24.05.2022

Autor: Tomasz Henkelman

Kategorie: Aktualności Artykuł

Tomasz Henkelman

Tomasz Henkelman

Service Delivery Manager

Ponad 20 lat w branży IT, z czego 8 lat na stanowisku Managerskim. Specjalizuje się w budowie i usprawnianiu pracy dużych zespołów Service Desk ukierunkowanych na wsparcie klienta wewnętrznego w dużych organizacjach (do 7000 pracowników). Posiada rozległą wiedzę w zakresie zarządzania infrastrukturą sieciową, usługami IT oraz doświadczenie w budowie i optymalizacji procesów operacyjnych.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: