30.10.2023

Autor: Konrad Kochanowski

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Zarządzanie zmianami w infrastrukturze IT jest kluczowym elementem sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesowym. Oprogramowanie ServiceDesk Plus odgrywa niezastąpioną rolę w zapewnieniu efektywnej obsługi użytkowników oraz rozwiązywaniu problemów związanych z infrastrukturą IT. W poniższym artykule przyjrzymy się zmianom w module Change Management. 

 • Interfejs użytkownika 

   

  Interfejs użytkownika strony prezentującej szczegóły zmian został udoskonalony, aby zapewnić wyższy komfortu i lepszej użyteczność. 

Screen systemu - UAT
 • Uwagi

Teraz wszystkie wcześniej dodane notatki zostaną przeniesione do nowej, przejrzystej zakładki o nazwie “Uwagi”. Umożliwi to łatwiejsze śledzenie, edycję i zarządzanie notatkami związanymi z incydentami lub zadaniami. 

Screen systemu - uwagi
 • Dzienniki pracy i podsumowania zatwierdzeń 

   

  Teraz, dzięki osobnej karcie dla Dzienników Pracy oraz Podsumowań Zatwierdzeń, użytkownicy zyskują jeszcze większą kontrolę nad procesem zmian w infrastrukturze IT. 

Screen systemu - dzienniki pracy
 • Skojarzenia 

Do etapu wydania zmiany, dodaliśmy specjalną podzakładkę o nazwie „Skojarzenia”. Dzięki niej użytkownicy zmiany mają możliwość łatwego powiązania żądań wydania z odpowiednimi żądaniami zmiany, co pozwala na bardziej zorganizowane i efektywne zarządzanie zadaniami. 

Screen systemu - skojarzenia
 • Komentarze statusu i historia zatwierdzeń 

   

  W ramach karty Historii w żądaniach zmian, wprowadziliśmy nowe podkarty, w tym Komentarze Statusu oraz Historię Zatwierdzeń. 

   

  Podkarta Komentarze Statusu umożliwia użytkownikom dokładniejsze śledzenie postępów zmiany, pozwalając na dodawanie i przeglądanie komentarzy dotyczących jej statusu. To znacząco ułatwia komunikację i monitorowanie zmian w organizacji. 

   

  Podkarta Historia Zatwierdzeń zapewnia natomiast kompleksowy przegląd wszystkich zatwierdzeń związanych z daną zmianą. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić, kto, kiedy i dlaczego zatwierdził dane żądanie zmiany, co przyczynia się do pełniejszego zrozumienia procesu. 


Screen systemu - historia zamówień
 • Harmonogram czasu przestoju 

   

  Przestoje, które występują na etapie planowania, zostaną automatycznie uwzględnione w etapie wydania, co eliminuje ryzyko pominięcia ważnych informacji. 

   

  Jednak to jeszcze nie wszystko! Użytkownicy zmiany mają teraz możliwość elastycznego konfigurowania planowanego i rzeczywistego czasu przestojów zarówno na etapie planowania, jak i wydania. To oznacza, że można precyzyjnie określić, ile czasu zostanie poświęcone na przygotowania do zmiany i ile faktycznie zajęło jej wdrożenie. 

Screen systemu - harmonogram czasu przestoju

Inne istotne zmiany

 • Projekty nie można powiązać po przekroczeniu etapu wdrożenia przez żadanie zmiany. 
 • Użytkownicy nie będą mogli wprowadzać żadnych zmian na etapie przesyłania, gdy zmiana osiągnie etap zatwierdzania. 
 • Od tej chwili identyfikator aktywów będzie automatycznie mapowany w polu  Zaangażowane aktywa,  zamiast do pola CIID.
 • Nie jest możliwe ustawić czasu utworzenia przed aktualnym czasem.  
 • Dodatkowe pola można teraz dodawać do dowolnego etapu i odpowiednich szablonów zmian poprzez wybór opcji 'Administrator > Dostosowanie > Dodatkowe pola > Zmień’.” 
 • Limit dodatkowych pól tekstowych, numerycznych oraz pól dotyczących daty i godziny został odpowiednio zwiększony do 100, 50 i 50.” ServiceDesk Plus obsługuje teraz moduł UAT (testowanie akceptacji użytkownika) i etapy wydania dla zmian.
Screen systemu - UAT
 • Karty Zadania i Notatki są dostępne we wszystkich etapach żądań zmian. Użytkownicy mogą dodawać sformatowany tekst oraz wspominać innych użytkowników w notatkach, używając znaku @
Screen systemu - notatki
Screen systemu - podgląd wydryku
 • Po najechaniu kursorem na nazwy użytkowników w menu rozwijanym pola Wnioskodawcy zmiany wyświetli się podpowiedź zawierająca nazwę użytkownika, identyfikator pracownika oraz adres e-mail.
 • Komentarze dotyczące zatwierdzenia zostaną wyświetlone na karcie Podsumowanie zatwierdzeniaw sekcji Szczegóły zmiany.
 • Podczas wyszukiwania w polu Zaangażowane aktywa zostanie wyświetlony pełny wynik wyszukiwania.
 •  

Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem: https://www.manageengine.com/products/service-desk/on-premises/readme.html#14301

 

30.10.2023

Autor: Konrad Kochanowski

Kategorie: Aktualności Artykuł

Konrad Kochanowski

Konrad Kochanowski

Junior Product Engineer

Od kilku lat związany z obszarem wdrożeń systemów w różnych branżach. W MWT Solutions odpowiada za produkty ITSM we wczesnych fazach rozwoju projektów. Absolwent kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania poznańskiego Collegium da Vinci.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: