21 stycznia 2020

Autor: Stanisław Rogasik

Kategorie: Aktualności, Artykuł

28. sierpnia 2018 roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jest to implementacja unijnej dyrektywy NIS (Network and Information Systems Directive), która nakłada na wiele polskich firm nowe obowiązki. Dotyczy to tzw operatorów kluczowych, którzy zostali określeni w ustawie. Postanowiliśmy sprawdzić, co kryje się za nowymi regulacjami, kogo dotyczą oraz jak im sprostać.

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wprowadza nowe obowiązki względem operatorów usług kluczowych. Jest to pierwszy w Polsce akt prawny, który definiuje pojęcia takie, jak:

 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Incydent krytyczny,
 • Operator usługi kluczowej,
 • Ryzyko.

Wymusza ona zwiększony poziom bezpieczeństwa w systemach informatycznych operatorów kluczowych, organów publicznych i uczelni. Ustawa definiuje wiele elementów dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, które zostaną opisane w serii artykułów.

Kim jest operator usługi kluczowej?

Operator usługi kluczowej to wszystkie firmy lub instytucje, świadczące usługi o istotnym znaczeniu dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej, przy pomocy usługi kluczowej. Są to m.in.:

 • Banki
 • Firmy z sektora energetycznego,
 • Wodociągi,
 • Firmy telekomunikacyjne,
 • Przewoźnicy lotniczy oraz kolejowi,
 • Szpitale,
 • Sieci aptekarskie,
 • Producenci leków.

Co jest usługą kluczową?

Usługą kluczową są wszystkie krytyczne usługi w kraju, takie jak:

 • energia,
 • transport,
 • bankowość,
 • uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków,
 • ochrona zdrowia – szpitale i przemysł farmaceutyczny,
 • infrastruktura cyfrowa.

Są to zatem wszystkie oferowane usługi przez operatorów usługi kluczowej (w skrócie OUK), które mają znaczący wpływ na infrastrukturę państwa. W przypadku wystąpienia awarii tych usług, zostałaby zaburzona struktura Państwa oraz jego poprawne działanie.

Wyzwania, jakie stawia ustawa dla operatorów usług kluczowych:

Ustawa opisuje wiele zadań, którym muszą sprostać UOK. Do najważniejszych, z punktu widzenia pracowników IT, należą:

 1. Prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem.
 2. Utrzymanie i bezpieczna eksploatacja systemu informacyjnego.
 3. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, uwzględniające kontrolę dostępu.
 4. Bezpieczeństwo i ciągłość dostaw usług, od których zależy świadczenie usługi kluczowej.
 5. Monitorowanie w trybie ciągłym systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej.
 6. Zarządzanie incydentami.
 7. Dbałość o aktualizację oprogramowania.

Jak sprostać wyzwaniom, które narzuca nam ustawa?

W związku z wyzwaniami wynikającymi z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, zapraszamy do serii artykułów, w których przedstawimy, w jaki sposób radzić sobie z nowymi wymogami.
W artykułach omówimy następujące zagadnienia:

 • Wczesna identyfikacja zagrożeń,
 • Monitorowanie usług kluczowych,
 • Efektywne reagowanie na incydenty,
 • Odpowiedni poziom kontroli dostępu,
 • Utrzymywania wysokiego poziomu dostępności usług kluczowych.

Każdy artykuł będzie dedykowany jednemu z powyższych zagadnień. Przedstawimy w nich dokładnie, jakie wymagania stawia przed nami ustawa oraz jak poprawnie sobie z nimi radzić.

Przeczytaj nasze artykuły i zdobądź wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizacji!

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! 
 

21 stycznia 2020

Autor: Stanisław Rogasik

Kategorie: Aktualności Artykuł

Stanisław Rogasik

Stanisław Rogasik

ISAM Team Leader

Posiada obszerną wiedzę związaną z zarządzaniem Active Directory oraz zabezpieczaniem organizacji przed atakami z zewnątrz. Pasjonat bezpieczeństwa IT oraz konfiguracji całego środowiska, aż do najmniejszego elementu. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem środowiskiem, bazami danych oraz dostosowywaniem rozwiązań pod nowe wymagania. W MWT Solutions odpowiedzialny za koordynację działu ISAM, wdrażanie i obsługę systemów technicznych marki ManageEngine z zakresu IT Operations Management, IT Security oraz Active Directory.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

+48 61 622 23 94

Napisz do nas