16.03.2022

Autor: Jakub Brzykcy

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Na pewno wiesz, że najważniejszym aspektem dobrej obsługi użytkownika końcowego jest rozwiązanie jego problemu w ramach jednej interakcji. Dlatego Twój system helpdesk powinien komunikować się z innymi narzędziami. Integracja ServiceDesk Plus i Desktop Central pozwoli Ci na automatyzację procesów zarządzania endpointami. Dowiedz się, jak możesz rozszerzyć możliwości swojego helpdesku.

Oprogramowanie Desktop Central to rozbudowany system do zarządzania zasobami firmowymi. Dzięki integracji z ServiceDesk Plus część zadań związanych z ich utrzymaniem możesz wykonać zdalnie z poziomu zgłoszenia obsługiwanego przez Twoją linię wsparcia. Desktop Central automatyzuje regularne czynności, takie jak instalowanie oprogramowania, czy wdrażanie konfiguracji na stacjach roboczych dostępnych w Twojej sieci. Możesz także wykonywać skrypty dla użytkownika lub stacji roboczej lub nawiązać połączenie zdalne w celu rozwiązywania zgłaszanych problemów.

Ponieważ cała idea tej integracji polega na wykonywaniu regularnych czynności zarządzania komputerami z poziomu systemu service desk ManageEngine, czyli ServiceDesk Plus, lista oprogramowania i dostępnych konfiguracji jest okresowo pobierana z Desktop Central i umieszczana w ServiceDesk Plus. Gdy użytkownik końcowy zgłosi wniosek dotyczący „instalacji oprogramowania”, technik z odpowiednią rolą może wykonać operację instalacji zdalnie z poziomu obsługiwanego zgłoszenia. Poniżej znajdziesz kilka przykładów funkcjonalności integracji ServiceDesk Plus-Desktop Central.

Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem komputerami

Na stronie szczegółów zgłoszenia kliknij menu rozwijane Akcje niestandardowe. Opcje Rozwiąż żądania przy użyciu szablonów, Uruchom skrypt, Zainstaluj/Odinstaluj oprogramowanie,  Zdalne sterowanie i Narzędzia są dostępne na podstawie szablonu powiązanego z tymi akcjami, jak pokazano poniżej.

Screenshot Zarządzanie endpointami - integracja ServiceDesk Plus i Desktop Central

Aby dowiedzieć się więcej o opcji Zdalne sterowanie, obejrzyj ten film:

Zainstaluj/odinstaluj oprogramowanie

Kliknij opcję Zainstaluj/Odinstaluj oprogramowanie. Pojawi się okno instalacji/odinstalowania oprogramowania.

 1. Wybierz nazwę oprogramowanie.
 2. Wskaż rodzaj instalacji – komputer / użytkownik.
 3. Zaznacz na jakim komputerze / koncie użytkownika chcesz wykonać tą operację.
 4. Określ typ działania – instalacja / odinstalowanie.
 5. W ustawieniach zaawansowanych możesz wybrać poświadczenia konta, które wykorzystasz do wykonania instalacji / odinstalowania.
 6. Możesz także zamknąć zgłoszenie wniosku o instalację automatycznie po wykonaniu tej czynności.
Screenshot Instalacja oprogramowania przez ServiceDesk Plus

Rozwiąż żądania przy użyciu szablonów

Kliknij opcję Rozwiąż żądania przy użyciu szablonów. Pojawi się okno szczegółów szablonu konfiguracji.

 1. Wybierz szablon utworzony wcześniej w Desktop Central.
 2. Wyszukaj/wprowadź nazwę komputera.
 3. Kliknij opcję Wdróż konfigurację, aby wykonać konfigurację.
 4. Możesz także zamknąć zgłoszenie automatycznie po wykonaniu tej czynności.
Screenshot Integracja ServiceDesk Plus i Desktop Central – rozszerz możliwości helpdesku

Wykonywanie skryptów

Aby wykonać skrypty na koncie komputera/koncie użytkownika:

 1. Kliknij opcję Uruchom skrypt.
 2. W nowym oknie ‘Uruchom skrypt’ wybierz nazwę skryptu z listy rozwijanej.
 3. W razie potrzeby określ argumenty skryptu.
 4. Skrypt można wykonać dla konta komputera lub konta użytkownika. Jeśli chcesz zainstalować skrypt dla konta komputera, wybierz opcję Stacja robocza z listy rozwijanej Zainstaluj dla.
 5. Aby uruchomić skrypt dla kont użytkowników, wybierz Użytkownik z listy rozwijanej Zainstaluj dla.
 6. Kliknij przycisk Zapisz. Po zapisaniu w Desktop Central tworzone jest zadanie uruchomienia skryptu.
Screenshot Integracja ServiceDesk Plus i Desktop Central – rozszerz możliwości helpdesku
Screenshot Integracja ServiceDesk Plus i Desktop Central – rozszerz możliwości helpdesku

Zdalne sterowanie

Aby zainicjować połączenie ze zdalnym komputerem kliknij opcję Zdalne sterowanie. Zostanie wyświetlone okno Zainicjuj zdalne sterowanie za pomocą Desktop Central.

 1. Wpisz/wyszukaj 'nazwę komputera’.
 2. Wpisz „Komunikat o przyczynie”, aby zainicjować sesję zdalną.
 3. Kliknij przycisk Zainicjuj aby nawiązać połączenie zdalne.
Screenshot Zdalne sterowanie - integracja ServiceDesk Plus i Desktop Central

Narzędzia

Kliknij opcję Narzędzia. Pojawi się okno z akcjami Zablokuj, Zamknij, Uruchom ponownie, Hibernuj, Chat, Menadżer systemu, Stan wstrzymania i Wake on LAN.

Screenshot Narzędzia w ServiceDesk Plus
 • Zablokuj: Wybierz komputer do zablokowania. Automatycznie zablokuje system za pomocą Agenta Desktop Central. Po tym procesie do tego konkretnego żądania zostanie dodana notatka.
 • Zamknij: Wybierz komputer do wyłączenia. Użyj tej opcji, aby wymusić zamknięcie wszystkich aplikacji przed wyłączeniem komputera. Możesz również użyć tej opcji, gdy aplikacje działają w tle i chcesz natychmiast wyłączyć komputer.
 • Uruchom ponownie: Aby ponownie uruchomić komputer.
 • Hibernuj: Aby ustawić komputer zdalny w trybie hibernacji.
 • Czat: Aby nawiązać kontakt z użytkownikiem zalogowanym na komputerze.
 • Menedżer systemu: w miarę rozwoju sieci działy IT muszą efektywnie zarządzać zdalnymi komputerami. Menedżer systemu Desktop Central umożliwia administratorom wykonywanie różnych zadań związanych z zarządzaniem systemem bez interakcji użytkownika. Możesz monitorować procesy, usługi, oprogramowanie, użytkowników i inne szczegóły dotyczące zarządzanych systemów. Aby rozpocząć korzystanie z Menedżera systemu, przejdź do  Narzędzia >> Menedżer systemu.

Aby dowiedzieć się więcej o Menedżerze systemu, obejrzyj ten film:

 • Stan wstrzymania: Aby ustawić komputer zdalny w trybie gotowości.
 • Wake on LAN: Aby obudzić komputer w tej samej/różnych podsieciach. Agent Desktop Central powinien być aktywny, aby wykonać zadanie budzenia.

Włączanie powiadomienia dla technika

Po wykonaniu zadania instalacji/deinstalacji oprogramowania i aktualizacji statusu przez Desktop Central, możesz włączyć powiadamianie zainteresowanego technika o aktualizacji w Regułach powiadomień.

 1. Przejdź do zakładki Administracja >> Zasady powiadamiania.
 2. W sekcji Zgłoszenie zaznacz pole wyboru „Powiadom technika o zaktualizowaniu zadania instalacji/dezinstalacji oprogramowania”.
 3. Zapisz szczegóły.
Screenshot Powiadomienie ServiceDesk Plus i Desktop Central
 

16.03.2022

Autor: Jakub Brzykcy

Kategorie: Aktualności Artykuł

Jakub Brzykcy

Jakub Brzykcy

Senior ITSM & UEM Engineer

Ponad 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów oraz zapewnianiu kompleksowej obsługi klienta. W MWT Solutions koordynuje i realizuje projekty wdrożeniowe systemów Unified Endpoint Management z klientami krajowymi i zagranicznymi. Jego rozległa wiedza w zakresie UEM pozwala szybko i sprawnie zapewnić bezpieczne zarządzanie endpointami w organizacji.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: