30.05.2022

Autor: Jakub Roszkiewicz

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Czy Twoja firma również wyznaczyła sobie w tym roku cele biznesowe oraz te związane z bezpieczeństwem IAM? Pierwszy kwartał już za nami, ale wciąż jest mnóstwo czasu na uratowanie postanowień noworocznych. Sekretem, jak znaleźć się w 20%, którym udaje się spełnić założone postanowienia, jest dokładne zaplanowanie swoich działań.

W 2022 r., wraz z aktywnym przechodzeniem na pracę zdalną oraz hybrydową, zagrożenia bezpieczeństwa IT wszędzie stale rosną. Dlatego istotnym jest, aby organizacje i firmy skupiały się bardziej na rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IAM, a nie tylko rozwoju i ekspansji. W poniższej publikacji przedstawimy pięć prostych kroków, które pomogą usprawnić uprawnienia, a co za tym idzie, osiągnąć cele bezpieczeństwa na rok 2022.

Jak usprawnienia mogą wpłynąć na pracę organizacji?

Te proste wskazówki pomogą:

  • Zwiększyć bezpieczeństwo organizacji, zmniejszając możliwość ataku oraz potencjalne luki w zabezpieczeniach
  • Stworzyć ogólnofirmowy standard zarządzania tożsamością i dostępem.
  • Zabezpieczyć organizację przed zagrożeniami wynikającymi z nagłego przejścia do pracy z domu (WFH) i pracy zdalnej.
  • Zapewnić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa organizacji i IT.

Wykonywanie wszystkich czynności za pomocą natywnych narzędzi i skryptów PowerShell może być dość zniechęcające, ale narzędzia takie jak ADManager Plus mogą pomóc w osiągnięciu celów bezpieczeństwa i ustanowieniu skutecznych praktyk IAM wewnątrz całej organizacji bez potrzeby pisania złożonych skryptów PowerShell.

5-krokowy plan bezpieczeństwa IAM dla efektywnego zarządzania tożsamością i dostępem

1. Sprawdzenie wszystkich krytycznych zasobów w sieci, czy zostały zinwentaryzowane

Zacznijmy od wykonania przeglądu wszystkich krytycznych zasobów: osób i użytkowników, którzy mają dostęp do tych zasobów; użytkowników, którzy są aktywni, nieaktywni i posiadają uprzywilejowany dostęp; wszystkich urządzeń w sieci; użytkowników, którzy mają dostęp do urządzeń i zasobów.

Działanie to pomoże nam w przeprowadzeniu analizy w celu zidentyfikowania słabych punktów i luk w zabezpieczeniach w istniejących procesach IAM.

Dzięki ADManager Plus możesz skorzystać z ponad 200 wbudowanych raportów dotyczących użytkowników AD, komputerów, plików i udziałów.

2. Przegląd i aktualizacja wszystkich dostępów i uprawnień

Upewnij się, że przypisane uprawnienia są zgodne z zasadą najmniejszych uprawnień i kontroli dostępu opartej na rolach. Pozostałe dostępy lub uprawnienia z poprzedniej roli użytkownika wraz z wszelkimi nieodpowiednimi i nadmiernymi dostępami należy zaktualizować. Ponadto przestarzałe konta, osierocone konta i konta administratora w tle powinny zostać usunięte, aby zapobiec wykorzystaniu ich przez atakujących.

Krok ten łatwo wdrożysz przy użyciu szablonów reaktywnego zarządzania użytkownikami w ADManager Plus.

3. Zapewnienie bezpiecznego zarządzania hybrydową siłą roboczą

Starsze narzędzia IAM są przeznaczone dla scenariuszy, gdy praca odbywa się w biurze. Nagłe przejście na pracę z domu, kiedy wielu użytkowników pracuje zdalnie, otworzyło drzwi do większej ilości ataków. Według raportu FBI, liczba zgłoszonych cyberataków wzrosła o 3000-4000 dziennie od marca 2020 r. – prawie 400% więcej niż przed pandemią COVID-19. Idąc dalej, systemy IAM muszą być wyposażone do obsługi nowej normy: hybrydowego scenariusza pracy.

ADManager Plus pozwala nam na łatwe zarządzanie użytkownikami w środowisku hybrydowym Active Directory.

4. Konfiguracja skalowalnego i zautomatyzowanego procesu zarządzania tożsamością

Najlepszym sposobem radzenia sobie z powtarzającymi się zadaniami jest ich automatyzacja. Upewnij się, że istnieje standardowy, zautomatyzowany system obejmujący całą organizację, który automatycznie przydziela użytkowników i dostępy z zatwierdzeniem przepływu pracy oraz planowo czyści AD organizacji z przestarzałych kont. Dzięki temu zapobiegniesz wykorzystaniu przestarzałych kont przez potencjalnych cyberprzestępców w celu uzyskania dostępu do sieci przedsiębiorstwa lub w celu pozyskania poufnych danych.

Więcej o dostosowaniu i automatyzacji czyszczenia AD za pomocą ADManager Plus dowiesz się tutaj.

5. Wdrożenie sprawdzonego i przetestowanego działania po awarii

Utrata danych AD w wyniku przypadkowego działania lub celowych ataków cyberprzestępców może  spowodować zatrzymanie pracy całej organizacji. Regularnie tworzone kopie zapasowe danych AD zapewnią, że firma będzie mogła wrócić na właściwe tory i kontynuować wszystkie operacje z odpowiednim poziomem uprawnień, dostępu i praw dla każdego pojedynczego użytkownika.

ADManager Plus pozwala zaplanować harmonogram tworzenia kopii zapasowych AD z opcją odzyskania bez ponownego uruchomienia jednostki centralnej.

Nie odwlekaj celów związanych z bezpieczeństwem IAM na następny rok. Zacznij zabezpieczać organizację już teraz za pomocą ADManager Plus. Wciąż masz szansę zrealizować swoje noworoczne postanowienia!

 

30.05.2022

Autor: Jakub Roszkiewicz

Kategorie: Aktualności Artykuł

Jakub Roszkiewicz

Jakub Roszkiewicz

ME Product Engineer

Specjalista ds. ITOM, z wiedzą związaną z obszarem IT oraz GSM w zakresie serwisu hardware. W MWT Solutions odpowiada za prowadzenie wdrożeń oraz wsparcie techniczne dla klientów końcowych dotyczących działań produktów ManageEngine. Kuba realizuje się w swoim postanowieniu 'jack-of-all-trades' i tym samym z każdym dniem powiększa swoją wiedzę nie tylko o znajomość produktów ManageEngine z działu IT Operation Management, IT Security oraz Active Directory ale również zakrawa o inne dziedziny jak fotografia i tworzenie wideo. Poza pracą zajmuje się tworzeniem opowieści, wsparciem technicznym streamów od strony backendu, filmowaniem wydarzeń Paintball oraz drobnymi naprawami hardware.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: