26.09.2023

Autor: Kamil Cieśla

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Współczesne środowiska IT są coraz bardziej złożone, a zarządzanie użytkownikami oraz dostępem do zasobów staje się kluczowym elementem w efektywnej administracji. Aplikacja ADManager Plus to zaawansowane narzędzie do zarządzania aktywami katalogowymi. Nie ogranicza się tylko do podstawowego zarządzania kontami w Active Directory, ale oferuje także możliwość integracji z zewnętrznymi bazami danych.  

 

W tym artykule omówimy, jak skutecznie dodawać użytkowników przy wykorzystaniu integracji z zewnętrzną bazą danych w ADManager Plus. 

 

Korzyści z integracji z zewnętrzną bazą danych

Integracja z zewnętrzną bazą danych to funkcja, która umożliwia automatyczne pobieranie informacji o użytkownikach z istniejących źródeł danych, takich jak: bazy HR, systemy zarządzania pracownikami czy zewnętrzne bazy danych. Dzięki temu proces tworzenia i aktualizacji kont użytkowników w Active Directory staje się bardziej efektywny i dokładny. Daje nam to szereg korzyści takich jak: 

  • Dokładność i spójność danych: integracja z zewnętrzną bazą danych eliminuje ryzyko błędów ludzkich podczas wprowadzania danych użytkowników. Informacje są automatycznie pobierane z istniejącego źródła, co zapewnia spójność danych pomiędzy różnymi systemami. 
  • Oszczędność czasu: ręczne wprowadzanie danych użytkowników może być czasochłonne, zwłaszcza w środowiskach z dużą liczbą pracowników. Integracja pozwala zaoszczędzić czas poprzez automatyczne synchronizowanie danych. 
  • Aktualność informacji: współpraca z aktualnymi danymi z zewnętrznej bazy danych oznacza, że użytkownicy są od razu dodawani z najnowszymi informacjami, takimi jak stanowisko, numer telefonu czy dział w którym pracują. 

Jak skonfigurować zewnętrzną bazę danych z ADManager Plus?

  • Konfiguracja integracji.

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie integracji z zewnętrzną bazą danych w ADManager Plus. Zazwyczaj wymaga to ustawienia odpowiednich połączeń i dostępu do bazy źródłowej. 

  • Mapowanie danych.

Następnie trzeba zdefiniować, które pola z bazy danych odpowiadają polom w Active Directory. Na przykład, pole „Imię i Nazwisko” z bazy danych może być mapowane na pola „Imię” i „Nazwisko” w AD.

  • Definiowanie reguł.

Można także ustalić reguły i warunki, które określają, kiedy i jakie rekordy z bazy danych powinny zostać zsynchronizowane z Active Directory. 

  • Automatyczne synchronizacje.

Po konfiguracji, ADManager Plus regularnie lub na żądanie będzie automatycznie pobierał i aktualizował dane użytkowników z zewnętrznej bazy danych. 

  • Dostosowanie wyjątków.

W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne dostosowanie danych lub przeprowadzenie indywidualnych operacji. ADManager Plus pozwala na ręczne interwencje w procesie synchronizacji. 

Podsumowanie

Integracja z zewnętrzną bazą danych to kluczowa funkcjonalność w produktach takich jak ADManager Plus, która usprawnia zarządzanie użytkownikami i zapewnia spójność danych pomiędzy różnymi systemami. Dzięki automatycznemu pobieraniu i aktualizacji danych, proces dodawania użytkowników staje się bardziej efektywny, dokładny i odporny na błędy ludzkie. Pamiętaj, że odpowiednie skonfigurowanie integracji, mapowanie pól oraz definiowanie reguł to kluczowe kroki w tym procesie. 

 

Wprowadzenie integracji z zewnętrzną bazą danych w ADManager Plus może znacząco zwiększyć wydajność i dokładność procesu zarządzania użytkownikami, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie całej organizacji. 

 

26.09.2023

Autor: Kamil Cieśla

Kategorie: Aktualności Artykuł

Kamil Cieśla

Kamil Cieśla

Junior ME Product Engineer

Posiada wiedzę z zakresu IT software oraz hardware. Interesuje się nowinkami z szeroko pojętego IT oraz nowych technologii, hobbistycznie programuje w Pythonie. W MWT Solutions odpowiada za wsparcie klientów końcowych w funkcjonalności i sprawności produktów ManageEngine z dziedziny IT Operations, IT Security oraz AD.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: