03.11.2022

Autor: Dawid Mroczkowski

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Analytics Plus jest małym, ale kompleksowym narzędziem do zbierania i przeglądania danych z różnorodnych aplikacji. Dzięki niemu szybko dowiesz się, jakie zmiany i jakie czynniki wpływają na wydajność firmy.
Poznaj bliżej system, dzięki jego 5 najciekawszym funkcjonalnościom.  

1. Importowanie danych

 

Analytics Plus posiada narzędzie do szybkiej i automatycznej integracji z wieloma aplikacjami w celu uzyskania danych. Czy to twój dysk lokalny czy baza danych na serwerze, możesz bez problemu zaimportować swoje dane niezależnie od ich formatu czy lokacji. Dodatkowo możesz ustawić automatyczną synchronizację, co pozwoli na cykliczne zbieranie danych przez program.

Aby zaimportować dane w Analytics Plus wystarczy kliknąć przycisk Importuj swoje dane oraz wybrać, skąd mają być pobierane. Oczywiście Analytics Plus oferuje integracje z produktami ManageEngine, takimi jak:

  • ServiceDesk Plus
  • SupportCenter Plus
  • OpManager
  • Applications Manager
  • Endpoint Central
  • Patch Manager Plus
  • Mobile Device Manager Plus
  • PAM360
Screenshot Importowanie danych Analytics Plus ManadeEngine

2. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych

 

Zaimportowane dane należy zebrać i pokazać. Tutaj z pomocą przychodzi kolejna funkcjonalność Analytics Plus, Pulpit nawigacyjny. Dzięki niemu dodawaj, usuwaj i zmieniaj rozmiar wykresów, widżetów, obrazów i tekstu. Korzystaj z wykresów podręcznych i zmaksymalizuj widok, a także otwieraj raporty na osobnej karcie do edycji, kontynuując analizę pulpitów nawigacyjnych.

Screenshot Tworzenie pulpitów nawigacyjnych Analytics Plus ManadeEngine

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego to proste zadanie typu przenieś i upuść, co minimalizuje czas jego tworzenia do minimum. Sam pulpit skonstruowany jest z wcześniej przygotowanych raportów, które tworzy się bardzo podobnie. Raporty te to nic innego jak wykresy stworzone z wcześniej zaimportowanych danych, które mogą przybierać różne kształty.

Screenshot tworzenie pulpitów2 Analytics Plus ManadeEngine

Aby utworzyć taki pulpit nawigacyjny lub raport, wystarczy wcisnąć zielony przycisk Utwórz w bocznym panelu nawigacyjnym.

Screenshot pulpity nawigacyjne Analytics Plus ZIA insights ManadeEngine

3. Data blending

 

A może by tak sprawdzić jak dane z jednego źródła wpływają na dane z drugiego? Z Analytics Plus jest to możliwe. Jak uszkodzone sieci wpływają na kolejki ticket’ów? Jak zmiana awaryjna wpływa na bezpieczeństwo punktów końcowych? Wizualizuj, jak są ze sobą powiązane działania w różnych działach IT i oceń, jak wpływają na siebie nawzajem. Identyfikuj i rozwiązuj wąskie gardła na poziomie przedsiębiorstwa za pomocą ujednoliconej analizy. Wystarczy wyeksportować tabele do innych obszarów roboczych i utworzyć z ich pomocą nowe raporty.

Screenshot data blending Analytics Plus ManadeEngine

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość  modelowania danych relacyjnych.

 

Przydatną funkcją Analytics Plus jest sposób, w jaki obsługuje relacyjne modelowanie danych. Możesz utworzyć lub zaimportować bazę danych składającą się z wielu tabel, które mają zdefiniowane relacje między nimi, tak jak w relacyjnej bazie danych. W świecie relacyjnych baz danych tabele są powiązane za pomocą relacji klucza obcego. W Analytics Plus odbywa się to za pomocą funkcji Kolumna odnośnika, w której kolumna w jednej tabeli wskazuje na kolumnę w innej tabeli.

Screenshot modelowanie danych relacyjnych Analytics Plus ManadeEngine

4. Prognozowanie

 

Kolejnym bardzo ciekawym i przydatnym narzędziem w Analytics Plus jest prognozowanie. Analytics Plus umożliwia skuteczne przewidywanie przyszłych trendów danych za pomocą funkcji prognozowania. Opiera się na potężnych algorytmach prognozowania, które dogłębnie analizują dane z przeszłości i tworzą najlepszą prognozę na przyszłość. Dzięki temu możesz skonfigurować prognozowanie na wykresach w ciągu kilku minut.

Screenshot prognozowanie Analytics Plus ManadeEngine

5. ZIA Insights

 

Funkcja Zia Insights analizuje raporty i pulpity nawigacyjne i automatycznie dostarcza praktycznych informacji na temat wizualizacji. Zamiast zagłębiać się w raport i ręcznie analizować wizualizację, możesz użyć opcji Zia Insights, aby natychmiast uzyskać wnikliwe informacje.

Screenshot Analytics Plus ZIA insights ManadeEngine

Zaprezentowane powyżej funkcjonalności, to tylko przykład możliwości systemu Analytics Plus. Więcej informacji o systemie oraz darmowe demo znajdziesz pod poniższym przyciskiem. 

 

03.11.2022

Autor: Dawid Mroczkowski

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: