26 lipca 2019

Autor: Bartosz Jarocki

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Sprawna komunikacja i współpraca w zespołach IT jest kluczem do sukcesu firmy. Oprócz tradycyjnej poczty elektronicznej zespoły IT potrzebują elastycznej platformy komunikacyjnej, która umożliwia szybkie i łatwe nawiązywanie kontaktu i przekazywanie informacji. Slack to jedno z takich narzędzi. To aplikacja do grupowej komunikacji, która przebojem zdobyła popularność w środowisku IT i mediów. Korzysta z niej aż 77% firm z listy Fortune 500. OpManager pozwala na integrację ze Slackiem, umożliwiając komunikację w zespole w bardziej przystępnej i elastycznej formie.

Integracja OpManager – Slack pomaga zespołom IT dostosować zadania związane z obsługą alertów, unikając przestojów. Po zintegrowaniu z OpManager, alerty Slack można skonfigurować w profilu powiadomień lub jako krok w zadaniu przepływu pracy (Workflow).

Jak nowa integracja OpManager – Slack pomaga administratorom:

  • Otrzymuj powiadomienia Slack, gdy coś wydarzy się w infrastrukturze sieciowej:
    OpManager może powiadomić administratorów sieci o awariach sieci lub niemonitorowanych urządzeniach poprzez alarmy. Profile powiadomień można dostosować do wykonywania automatycznych działań w oparciu o wygenerowany alarm, lub można je użyć, aby po prostu powiadomić administratora sieci, który może podjąć natychmiastowe działania naprawcze.W profilu powiadomień OpManager, kliknij ”Czat” i skonfiguruj powiadomienia za pomocą pól niestandardowych. Wybierz członka lub kanał, na który chcesz wysłać powiadomienie, i to wszystko. Przykładowo: profil powiadomień konfigurujemy wyłącznie do monitorowania maszyn wirtualnych. Wszystkie alerty mogą być wysyłane do jednego kanału przeznaczonego do odbierania tych alertów, co oznacza, że ​​każdy użytkownik tego kanału otrzyma wszystkie alerty dotyczące monitorowanych maszyn wirtualnych. Dotyczy to również innych urządzeń sieciowych.

 

  • Zautomatyzuj monotonne czynności za pomocą automatyzacji przepływu pracy:
    Chociaż administrowanie siecią jest trudną i monotonną rolą, administratorzy sieci mają pewne wstępnie skonfigurowane, rutynowe zadania, które wykonują podczas awarii sieci lub w czasie regularnie wykonywanych czynności konserwacyjnych. Te podstawowe etapy rozwiązywania problemów (Level-1 troubleshooting) i powtarzalne zadania konserwacyjne można zautomatyzować za pomocą wydajnego mechanizmu automatyzacji przepływu pracy w OpManager (Workflow).OpManager nie tylko automatyzuje zadania poziomu 1, ale także aktualizuje ich statusy, jeśli chcesz lub kiedy chcesz. Tworząc Workflow, przeciągnij akcję ”Wyślij wiadomość Slack” i upuść ją w punkcie przepływu pracy, o którym chcesz otrzymywać powiadomienia, a następnie uruchom zadanie. Po uruchomieniu zadania, administratorzy IT otrzymają powiadomienie Slack informujące o ich działaniu, gdy spełnione zostaną kryteria zdefiniowane przez administratora w danym Workflow.Na przykład: rozważmy posiadanie krytycznego serwera w naszej infrastrukturze IT. Aby okresowo sprawdzać status serwera, można zaprojektować przepływ pracy. Gdy dodasz wiadomość Slack do przepływu pracy, otrzymasz natychmiastowe powiadomienia w Slack o stanie serwera.

 

  • Uproszczenie zarządzania siecią:
    Posiadanie wspólnego punktu kontaktowego, w którym można udostępniać dane i podejmować działania związane z rozwiązywaniem problemów, jest najlepszym sekretem wdrażania i zarządzania infrastrukturą IT. Zwalczaj wąskie gardła w infrastrukturze IT, tworząc skuteczną platformę komunikacji między członkami zespołu w obszarze roboczym Slack. Zarządzanie siecią nigdy nie prostsze!
 

26 lipca 2019

Autor: Bartosz Jarocki

Kategorie: Aktualności Artykuł

Bartosz Jarocki

Bartosz Jarocki

ME Product Engineer

Specjalista w obszarze IT Operations Management z certyfikatem ManageEngine Certified Product Professional. Posiada obszerną wiedzę związaną z podstawami sieci, technologiami przełączania sieci LAN, technologiami IPv4 i IPv6, technologiami WAN, usługami, bezpieczeństwem i zarządzaniem infrastrukturą sieciową. W MWT Solutions jest odpowiedzialny za zarządzanie, wdrażanie oraz kompleksową obsługę techniczną produktów marki ManageEngine z zakresu IT Monitoring, IT Security oraz Active Directory.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

+48 61 622 23 94

Napisz do nas