18.10.2019

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Aktualności, Artykuł

W czasie pracy administratorów pojawia się wiele sytuacji, podczas których muszą nadawać użytkownikom nowe hasła. Najczęściej problem ten pojawia się podczas tworzenia nowego użytkownika w Active Directory (AD) oraz podczas resetowania hasła. W takich sytuacjach nowe hasła powinny być losowe i unikalne. Co się dzieje w przypadku, gdy nie mamy aplikacji tworzącej takie hasła? Najczęściej wtedy administratorzy używają tego samego hasła podczas większości swoich działań, co powoduje, że konta są podatne na cyberataki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanych kont przez cały czas, konieczne jest używanie aplikacji, która wyeliminuje takie sytuacje. W tym celu możemy wykorzystać aplikację ADManager Plus.

Generowanie losowych, bezpiecznych haseł.

Korzystając z narzędzia  ADManager Plus, można nie tylko tworzyć nowe konta użytkowników w AD ze wszystkimi istotnymi atrybutami, ale także generować losowe hasła podczas tworzenia kont użytkowników, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Jak to zrobić?

W celu wygenerowania losowego hasła wykonaj następujące kroki:

  • Zaloguj się do „ADManager Plus” jako administrator.
  • Przejdź do zakładki „AD Mgmt”.
  • Przejdź do zakładki „Create Users > Create Single User” lub „Create Bulk Users”.
  • Wybierz prawidłowy kontener lub utwórz nowy klikając „Create New OU” i nadaj mu odpowiednią nazwę.

Przejdź do zakładki „Account” i określ właściwości konta. Wybierz „Random password”

Rysunek 1. Generowanie losowego hasła

  • Kliknij „Configure password complexity”, aby dostosować wymagania dotyczące hasła losowego.

Rysunek 2. Konfiguracja losowej polityki haseł dla nowych użytkowników

  • Po określeniu wymaganych szczegółów, kliknij „Create„, aby dodać nowe konto użytkownika do AD.

Generowanie losowych haseł podczas ich resetu oraz w celu stworzenia nowych użytkowników to kluczowe zadanie dla każdej organizacji. Funkcje oparte na interfejsie graficznym „ADManager Plus GUI” pomagają wygenerować losowe, bezpieczne hasła, które są zgodne z wymaganiami polityki haseł w Twojej domenie.

 

18.10.2019

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Aktualności Artykuł

marketing@mwtsolutions.eu

marketing@mwtsolutions.eu

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: