02.03.2023

Autor: Konrad Kochanowski

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Wraz z wersją systemu SupportCenter Plus 14000 pojawiło się wiele nowych funkcjonalności. Poniżej prezentujemy 10 najistotniejszych według nas, które jeszcze lepiej usprawnią prace związane z działaniem systemu. Zobacz ja je wdrożyć w Twoim środowisku. 

1. Intergracja Analytics Plus z SupportCenter Plus

Teraz możesz łatwo zintegrować Analytics Plus z SupportCenter Plus. Wystarczy, że zdecydujesz się zainstalować oba systemy na tym samym serwerze. Kreatory szybkiej konfiguracji pomogą Ci błyskawicznie skonfigurować Analytics Plus. Znajdziesz go pod ścieżkami:

  1. Raporty >> Zaawansowana analiza >> Pobierz strzałka w dół >> Wypróbuj szybką konfigurację
  2. Administrator >> Zaawansowana analiza >> Skonfiguruj zaawansowaną analizę >> Wypróbuj teraz
SCP- Szybka konfiguracja3
SCP- Szybka konfiguracja2

2. Rola do konfiguracji ogłoszeń

Pojawiła się nowa rola „AnnoucementConfig” do zarządzania operacjami związanymi z ogłoszeniami, takimi jak przeglądanie, dodawanie, edytowanie i usuwanie ogłoszeń. Jest to rola, której nie można edytować.

 

Uprawnienia związane z ogłoszeniami możesz skonfigurować niezależnie dla każdej roli.

Ponadto, podczas podnoszenia systemu do wersji 14000, istniejące role anonsów dla ról niestandardowych są usuwane, a rola „AnnouncementConfig” jest dodawana do wszystkich przedstawicieli pomocy technicznej. 

Widok panelu SupportCenter Plus 14000

3. Lista kontrolna w zasadach zamykania zgłoszeń

Możesz teraz zlecić weryfikację list kontrolnych w szablonach wniosków, ustawiając w Regułach zamykania wniosków opcję „Skojarzone listy kontrolne powinny zostać zweryfikowana” w polach obowiązkowych do zamknięcie wniosków.

Widok panelu SupportCenter Plus 14000

4. Ustawienia dostępnych rozszerzeń załączników

Skonfiguruj, które rozszerzenia plików będą możliwe do załączenia, a które chcesz ograniczyć w aplikacji. W przypadku konfiguracji pojedynczego portalu ustawienia znajdziesz w obszarze Administrator > Ustawienia załączników. Jeśli szukasz konfiguracji z wieloma portalami możesz je znaleźć w obszarze Ustawienia globalne > Ustawienia załączników > Filtrowanie załączników plików.

Widok panelu SupportCenter Plus 14000

5. Uporządkuj zakładki

Administratorzy mogą organizować karty w menu nawigacyjnym i zezwalać przedstawicielom pomocy technicznej na personalizację kolejności kart. Dostęp do opcji porządkowania zakładek można uzyskać z poziomu Administracja > Ustawienia ogólne > Dostosowywanie biblioteki UI > Organizuj karty.

Widok panelu SupportCenter Plus 14000

6. Modyfikacja kalendarza

Dodano przeprojektowany kalendarz dla pól daty i godziny w całej aplikacji. Możesz teraz ręcznie wprowadzać wartości czasu w polach daty i godziny.

Widok panelu SupportCenter Plus 14000

7. Niestandardowe godziny pracy

Możesz teraz skonfigurować niestandardowe godziny pracy specyficzne dla każdego dnia tygodnia wraz z sesją przerw. Konfiguracji podlegają również reguły wykluczeń, dzięki czemu możesz definiować standardowe dni wolne od pracy w cyklach miesięcznych.

SCP- niestandardowe godziny pracy

8. Widok Kanban

Przedstawiciele pomocy technicznej mogą przeglądać zgłoszenia w formacie billboardu, w którym zgłoszenia są pogrupowane jako karty na podstawie przypisanego przedstawiciela wsparcia/statusu/priorytetu.

SCP- widok Kanban

9. Deluge dla SupportCenter Plus

Deluge, nasz wewnętrzny język skryptowy, jest teraz dołączony do SupportCenter Plus. Jest łatwy w użyciu i umożliwia programistom kodowanie przy minimalnej nauce. Używając skryptów Deluge, możesz budować Funkcje Niestandardowe, które mogą manipulować danymi w SupportCenter Plus i aplikacjach zewnętrznych. Funkcji niestandardowych można używać w regułach biznesowych, wyzwalaczach i cyklach życia żądań, aby automatyzować przepływy pracy, dostosowywać procesy biznesowe i integrować Support Center Plus z aplikacjami zewnętrznymi.

10. Uwierzytelnianie skrzynki pocztowej Office365

Po aktualizacji do wersji 14000 i wyższej podstawowe uwierzytelnianie nie będzie już obsługiwane dla skrzynki pocztowej Office365. Aktualizacja do wersji 14000 zostanie wstrzymana, jeśli istnieją jakieś produkcyjne/przedprodukcyjne instancje ServiceDesk, w których skrzynka pocztowa Office365 korzystająca z uwierzytelniania podstawowego jest włączona w Ustawieniach serwera poczty.

Aby zapewnić ciągłość usługi, zalecamy użytkownikom ponowne skonfigurowanie serwerów pocztowych z uwierzytelnianiem OAuth.

 

Uwaga: w przypadku instancji SupportCenter Plus z wygasłą licencją, skrzynka pocztowa Office365 skonfigurowana z włączoną podstawową autoryzacją zostanie usunięta podczas aktualizacji.

Wycofanie TLSv1 i TLSv1

Począwszy od wersji 14000, SupportCenter Plus nie obsługuje już protokołów TLSv1 i TLSv1.1. Wymagany minimalny obsługiwany protokół to TLSv1.2. Dodano obsługę protokołu TLSv1.3.

  • SCP-3461: SupportCenter Plus obsługuje teraz serwer Azure SQL.
  • SCP-3462: Możesz teraz połączyć się z bazą danych MSSQL poprzez uwierzytelnianie Windows.
  • SCP-3000: Możesz teraz importować atrybuty AD typu Integer.
  • SCP-3091: Lista użytkowników, którym nie powiodło się w imporcie z pełną synchronizacją AD, jest teraz dołączona jako plik CSV do powiadomienia.

Powyższe nowe funkjonalności to tylko wybrane zmiany, jakie zaszły w systemie SupportCenter Plus wraz z wprowadzeniem wersji 14000. Pełen opis wersji znajdziesz na stronie producenta. 

 

02.03.2023

Autor: Konrad Kochanowski

Kategorie: Aktualności Artykuł

Konrad Kochanowski

Konrad Kochanowski

Junior Product Engineer

Od kilku lat związany z obszarem wdrożeń systemów w różnych branżach. W MWT Solutions odpowiada za produkty ITSM we wczesnych fazach rozwoju projektów. Absolwent kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania poznańskiego Collegium da Vinci.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: