15.11.2022

Autor: Dawid Mroczkowski

Kategorie: Aktualności, Artykuł

W ostatnim czasie pojawiła się wersja ServiceDesk Plus 14000. Przyniosła ona wiele nowości do znanego wszystkim systemu. Poniżej pokrótce zaprezentowano najistotniejsze, nowo dodane funkcje, które jeszcze lepiej usprawnią prace związane z działem helpdesk.

Nowości w systemie ServiceDesk Plus 14000:

1. Potrzeba klaryfikacji przed potwierdzeniem

 

Osoby zatwierdzające mogą teraz poprosić o wyjaśnienie przed zapisaniem swoich decyzji o zatwierdzeniu zgłoszeń incydentów i zgłoszeń serwisowych.

Jeśli wystąpiła potrzeba wyjaśnień, należy w zakładce zatwierdzeń w komentarzu wypisać uwagi i kliknąć Potrzeba wyjaśnienia. Spowoduje to przeniesienie żądania zatwierdzenia do stanu Oczekujące na wyjaśnienie, a proces zatwierdzania zostanie wstrzymany do czasu przekazania odpowiedzi przez zgłaszającego.

Screenshot SDP_Potrzeba klaryfikacji. ManageEngine

2. Zaawansowane filtrowanie zgłoszeń

 

Użyj zaawansowanego filtra do sortowania i wyświetlania zgłoszeń spełniających określone kryteria. Ta opcja jest dostępna tylko w widoku listy zgłoszeń.

Screenshot SDP Zaawansowane filtrowanie zgłoszeń. ManageEngine

Predefiniowane warunki wyszukiwania można odpalić z miejsca lub zapisać dla późniejszego wykorzystania.

3. Wsparcie dla integracji produktów UEM

 

Od teraz użytkownicy mogą zintegrować ServiceDesk Plus z każdym produktem UEM wymienionym poniżej:

 • Patch Manager Plus,
 • Remote Access Plus,
 • Application Control Plus,
 • Vulnerability Manager Plus,
 • Device Control Plus,
 • Endpoint Central.
Screenshot SDP Wsparcie dla integracji produktów UEM ManageEngine

4. Niestandardowe wyzwalacze i funkcje dla Problemu

 

Użytkownicy mogą teraz konfigurować wyzwalacze niestandardowe, aby automatycznie wyzwalać działania związane z problemem, wykonując plik skryptu, funkcję niestandardową lub wysyłając powiadomienia e-mail/SMS.

Screenshot SDP Niestandardowe wyzwalacze ManageEngine

Używaj niestandardowych funkcji do manipulowania danymi w ServiceDesk Plus/aplikacjach innych firm i wykonywania niestandardowych działań.

5. Opcja Zapomniałem Hasła do uwierzytelniania lokalnego

 

Teraz użytkownicy lokalni mogą użyć opcji Zapomniałem Hasła, aby móc je zresetować.

6. Tryb ciemny / tryb nocny 

 

Od teraz w aplikacji ServiceDesk Plus dostępna jest opcja wyświetlania w trybie ciemnym/nocnym.

Aby przełączyć tryb na nocny należy kliknąć ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i u dołu tego okna będzie widoczny przełącznik. Wyświetlanie nocne jest właściwe dla użytkownika.

Screenshot SDP- tryb nocny ManageEngine

7. Mikro Funkcje Raportów 

 

Dla modułu raportów wprowadzono parę pomniejszych , przydatnych funkcji:

 • Wprowadzono opcję eksportu raportów bez nagłówka. Możesz skonfigurować ustawienia w Raporty > Wybrane ustawienia.
 • Możesz teraz zaplanować wiele raportów w sekcji Raporty > Nowy raport > Raporty zaplanowane.
 • Możesz teraz zapisać edytowany raport niestandardowy jako nowy raport za pomocą opcji Zapisz raport jako.
 • Możesz teraz eksportować, planować i wysyłać raporty w formacie XLSX. Możesz także eksportować zgłoszenia, zakupy i oprogramowanie w formacie XLSX.
 • Nowa reguła powiadamiania „Powiadom technika i innych SDAdminów, gdy SDAdmin edytuje/usuwa harmonogramy/raporty innego technika.” została dodana w obszarze Administracja > Automatyzacja > Reguły powiadomień > Raporty.
Screenshot SDP Mikro Funkcje Raportów ManageEngine

8. Globalna konfiguracja strefy czasowej, formatu daty, formatu czasu

 

Możliwe jest teraz globalne ustawienie strefy czasowej, formatu daty oraz czasu, co oznacza, że będzie ono zastosowane dla wszystkich użytkowników. Zmiany można wprowadzić w ustawieniach admina > Ustawienia ogólne > Zaawansowane ustawienia portalu.

9. Zaawansowane dostosowywanie strony głównej zgłaszającego

 

SDAdmini mogą teraz dostosowywać stronę główną Portalu Samoobsługowego, edytując takie elementy jak panele, przyciski, widgety, snippety itd., używając do tego predefiniowanych lub niestandardowych szkiców.

Screenshot SDP_strona główna ManageEngine

10. Widoczność pól specyficznych dla użytkownika

 

SDAdmini mogą od teraz ograniczać widoczność pól przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. ServiceDesk Plus umożliwia skonfigurowanie listy włączenia lub listy wykluczeń dla pól dozwolonych oraz zastrzeżonych. Lista musi być stworzona osobno dla zgłaszających oraz techników.

Screenshot SDP Widoczność pól specyficznych ManageEngine

Opisane funkcjonalności to tylko wybrane nowości, które pojawiły się w wersji ServiceDesk Plus 14000. Więcej informacji o systemie do zarządzania pracą zespołów helpdesk znajdziesz na naszej stronie internetowej.

 

15.11.2022

Autor: Dawid Mroczkowski

Kategorie: Aktualności Artykuł

Dawid Mroczkowski

Dawid Mroczkowski

Junior ITSM Product Engineer

Z wykształcenia Automatyk i Robotyk, a z zamiłowania samouk dziedzin IT m.in. programowania w JavaScript oraz Python. Szybko zbiera nowe doświadczenie, aby sprawnie realizować swoje zadania. W MWT Solutions zajmuje się wdrażaniem oprogramowania ManageEngine z zakresu zarządzania usługami informatycznymi.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: