29.12.2020

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Dane w firmach podwajają się prawie co roku, a mnożenie ich w tym tempie wymaga zwiększenia pojemności pamięci masowej. Jednak wraz ze zwielokrotnieniem rozmiaru danych, rozszerza się interwał między wysłaniem żądania a uzyskaniem odpowiedzi – w wyniku czego spada też wydajność. Zlecając firmie zewnętrznej zarządzanie infrastrukturą dysków, możemy narazić dane na zagrożenie bezpieczeństwa. Dobrym podejściem jest więc zainstalowanie dedykowanego rozwiązania do monitorowania przestrzeni dyskowej w sieci.

Oto trzy powody, dla których warto rozważyć użycie wspomnianego narzędzia:

  1. Typowa infrastruktura przechowywania danych obejmuje szeroki zakres urządzeń, takich jak RAID lub dysk półprzewodnikowy. Magazynuje on regularnie używane pliki oraz biblioteki taśm, które są niezbędne do długoterminowego składowania danych. Jeśli jednak zainstalujemy oddzielne narzędzie monitorowania dla każdego typu sprzętu, będzie to znaczny wydatek.

  2. Brak solidnego mechanizmu nadzorującego dostępny wolumen, spowoduje niewłaściwe zarządzanie zasobami. Ostatecznie może to doprowadzić do masowego korzystania z niektórych lokalizacji w infrastrukturze, pozostawiając resztę niewykorzystaną. Taka sytuacja może się przełożyć na utratę danych i wczesną awarię skutkującą kosztami wymiany nazbyt obciążonego elementu.

  3. Lokalizowanie problemów z wydajnością nie jest łatwe. Spowolnienie urządzenia do przechowywania danych może powstać z powodu jego wad lub kwestii konfiguracji. Instalacja oprogramowania do zarządzania pamięcią masową pomoże dojść do przyczyny problemów.

Funkcja centralnego monitorowania i wsparcia przestrzeni dyskowej w OpManager


Produkt ManageEngine do monitorowania zasobów IT jest systemem pomagającym czuwać nad infrastrukturą sieci z zaimplementowanymi domyślnymi funkcjami obserwacji dysków. Wbudowane w aplikację monitory, już po instalacji programu, wiążą się z występującymi w środowisku sieciowym terminalami magazynowania danych. Zapewniają w ten sposób ważne informacje o dostępności i wydajności. Pamięć możemy w dodatku weryfikować na podstawie konkretnego dostawcy, uwzględniając tym sposobem specyfikę sprzętu.

Widoczność i wsparcie dla wszystkich urządzeń pamięci masowej

 

System obsługuje obszerną pulę podzespołów przeznaczonych do przechowywania zasobów. Istotne szczegóły dotyczące dostępności i wydajności narzędzi są dostarczane w jednej konsoli – w oparciu o ich typ i informacje dostawcy.

Zwiększenie wydajności infrastruktury gromadzącej dane

 

Nowe rozwiązanie obserwujące dostępną przestrzeń dyskową w sieci jest przydatne tylko wtedy, gdy inwestycja w nie skutkuje zwiększoną wydajnością. Aby to osiągnąć, konieczne jest skupienie się na parametrach magazynu danych, takich jak:

 

  • IOPS – operacje wejścia/wyjścia na sekundę. Jest to kluczowy parametr, który mierzy liczbę operacji odczytu i zapisu wykonanych dla transferu plików. Urządzenie pamięci masowej obsługujące zbyt wiele operacji ulegnie przedwczesnej awarii.
  • Throughput – miara szybkości przesyłania danych. Śledzi całkowitą liczbę pakietów przesłanych w określonym oknie czasowym. Obniżona wydajność może wynikać z niskiej przepustowości.
  • Bandwidth – maksymalna liczba jednostek danych, które można przesłać przez sieć lub połączenie internetowe w danym czasie. Większa przepustowość oznacza, że ​​duże porcje danych są przesyłane w krótszych okresach. Monitorowanie tego parametru jest niezbędne.

Faktyczne zwiększenie wydajności nie kończy się jednak na monitorowaniu tylko wspomnianych wyżej aspektów. Narzędzia magazynujące dane są również zależne od parametrów takich, jak opóźnienie, wykorzystanie pamięci, procesora i innych.

Monitorowanie pamięci masowej w OpManager

Zawarte w programie szablony urządzeń, pozwolą na automatyczne kojarzenie monitorów z dyskiem wykrytym w środowisku sieciowym i śledzenie jego wskaźników wydajności.

Szablony pomocne w monitorowaniu pamięci w OpManager

Planowanie wydajności oparte na zapotrzebowaniu

Planowanie wydajności oparte na zapotrzebowaniu

Przed zainwestowaniem w zwiększenie miejsca do gromadzenia danych, warto przewidzieć potrzeby. Raporty prognoz w OpManager zapewniają precyzyjny wgląd w to, jak wymagania w zakresie pamięci masowej mogą wzrosnąć w przyszłości. Pozwala to zaplanować niezbędny wolumen, a tym samym uniknąć nadmiernych wydatków.

Raporty prognoz w OpManager

Zapobiegawcze podejście do błędów

 

Aplikacja zapewnia skuteczny system lokalizowania oraz rozwiązywania problemów za pomocą alarmów i przepływu pracy. Pomaga uniknąć wielu zdarzeń związanych z nieprawidłowym  działaniem składników obszaru przechowywania.

Raporty pamięci masowej

 

Produkt ManageEngine stale rejestruje wydajność przestrzeni dyskowej i konsoliduje dane w celu tworzenia intuicyjnych raportów dotyczących istotnych aspektów wydajności. Analiza tych raportów pozwala lepiej zrozumieć wydajność infrastruktury dostępnej przestrzeni danych. Umożliwia to zlokalizowanie potencjalnych wąskich gardeł i proaktywne podejmowanie działań.

Efektywne i bezpieczne zarządzanie danymi jest ważne dla sukcesu każdej organizacji. OpManager oferuje potężne możliwości monitorowania pamięci masowej, które zwiększają wydajność i maksymalizują czas sprawności infrastruktury. Warto więc wziąć pod uwagę system ManageEngine, gdy chcemy utrzymać niezawodny dostęp do naszego magazynu danych.

 

29.12.2020

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności Artykuł

Krystian Rozynek

Krystian Rozynek

ME Product Engineer

Posiada wiedzę związaną z obszarem IT Hardware oraz systemami wspomagającymi zarządzanie organizacją. Interesuje się infrastrukturą teleinformatyczną, jej implementacją, utrzymaniem oraz narzędziami ułatwiającymi nadzorowanie sieci. W MWT Solutions jest odpowiedzialny za wspieranie przedsiębiorstw w zakresie funkcjonalności produktów ManageEngine, jak również tworzenie materiałów dotyczących tematyki ITOM.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: