18.05.2023

Autor: Mateusz Żurek

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Wraz z wersją systemu ServiceDesk Plus 14300 pojawiło się wiele nowych funkcjonalności. Poniżej prezentujemy 5 najistotniejszych według nas, które jeszcze lepiej usprawnią prace związanie z działaniem systemu. Na końcu artykułu zostały wypunktowane poprawki dotyczące zgłaszanych błędów przez użytkowników.

Wyskakujące okienko z powiadomieniem o zgłoszeniu zostało ulepszone i zmienione na okno suwaka.

Już teraz użytkownicy mogą zamknąć, zmaksymalizować lub zmienić rozmiar wyskakującego okienka z powiadomieniem. Ponadto technicy mogą zminimalizować, a następnie w razie potrzeby przywrócić wyskakujące okienko z powiadomieniem. Po zminimalizowaniu okienka powiadomienia, technicy mogą przeglądać szczegóły zgłoszenia, przełączać się na inne karty i wykonywać różne operacje, podczas gdy treść powiadomienia zostanie zapisana jako wersja robocza.

Screenshot Send Notification w ServiceDesk Plus od ManageEngine

Dla wygody użytkownika  edytor opisu pozwala na zmaksymalizowanie okna i jego odczyt na pełnym ekranie przeglądarki.

Screenshot widoku strony Send Notification ServiceDesk Plus od ManageEngine

Kolejnym udogodnieniem płynącym z aktualizacji jest dodanie możliwości kopiowania adresu e-mail do pól takich jak Od, Do, DW, UDW w wyskakującym okienku powiadomień.

Tryb ciemny przeglądarki jest już obsługiwany w modułach zgłoszenia oraz wydania.

Screenshot widoku strony IT Helpdesk "Zgłoszenia otwarte" ServiceDesk Plus od ManageEngine

W ServiceDesk Plus zostały zaktualizowane w odniesieniu do reguł biznesowych dotyczących zgłoszeń i niestandardowych wyzwalaczy następujące elementy:

a)  Dodano możliwość zmiany szablonów dla zgłoszeń utworzonych przy użyciu innego szablonu niż domyślny za pośrednictwem reguł biznesowych incydentów.

b)  Użytkownicy mogą wybrać dowolny zestaw zdarzeń podczas konfigurowania reguł biznesowych i niestandardowych wyzwalaczy we wszystkich modułach.

Screenshot widoku strony ServiceDesk Plus od ManageEngine

c)  Reguły biznesowe i niestandardowe wyzwalacze nie będą uruchamiane po dodaniu lub usunięciu załącznika.

d)  W konfiguracjach zdarzenia zatwierdzenia przyjęte i odrzucone lub Otrzymana odpowiedź nie będą wyświetlane dla niestandardowych wyzwalaczy zgłoszeń.

e)  Ostrzeżenie zostanie wygenerowane, gdy użytkownicy spróbują zmienić widoczność notatki, w zależności od konfiguracji opcji „Pokaż żądającemu”  zdefiniowanej w regułach biznesowych notatek.

f)  Aktualizacja pola, akcje warunkowe, akcje SLA nie mogą być konfigurowane dla zdarzeń „Usunięto na stałe” i „Przeniesiono do kosza” w regułach biznesowych. Komunikat interfejsu użytkownika zostanie użyty do powiadomienia użytkowników, jeśli spróbują to skonfigurować.

g)  Reguły biznesowe skonfigurowane dla różnych witryn zostaną teraz dodane do grupy reguł witryny. Użytkownikom zaleca się ponowną konfigurację wszystkich reguł biznesowych opartych na lokacji, ponieważ grupa Reguły lokacji zostanie w przyszłości usunięta.

h)  Reguły biznesowe dotyczące notatek nie mają zastosowania do notatek dodanych podczas przenoszenia zgłoszenia z jednej instancji Service Desk do drugiej.

i)  Reguły biznesowe notatek i niestandardowe wyzwalacze nie mają zastosowania do notatek dodawanych, gdy wiadomość e-mail wysłana do aplikacji jest odsyłana.

j)  Reguły biznesowe powiadomień i niestandardowe wyzwalacze nie mają zastosowania w następujących scenariuszach:

 • Gdy rozmowa zostanie usunięta po podziale jako nowe zgłoszenie. 
 • Gdy zgłoszenie zostanie usunięte po przeniesieniu do innej instancji Service Desk i zostanie wyzwolone powiadomienie informujące użytkowników o usuniętym zgłoszeniu.

k)  Wyzwalacze niestandardowe poziomu zatwierdzenia nie mogą być skonfigurowane dla usuniętych zdarzeń.

l)  Pole „Działanie podjęte” przez nie będzie wyświetlane podczas konfigurowania warunków w wyzwalaczach niestandardowych poziomu zatwierdzenia.

m)  Lista rozwijana podziału na strony określająca liczbę rekordów wyświetlanych w widoku listy nie jest obsługiwana w przypadku następujących automatyzacji jednostek podrzędnych żądania:

 • Reguły biznesowe – uwagi i powiadomienia
 • Niestandardowe wyzwalacze – notatki, powiadomienia, poziomy zatwierdzenia i zatwierdzenia.

n)  Zmienna $(resolution_attachments} używana w szablonie reguł powiadomień ma teraz nazwę ${resolution.resolution_attachments} .

o)  Zmienna $cc_users używana w szablonie reguł powiadomień ma teraz nazwę $email_ids_to_notify.

W najnowszej wersji ServiceDesk Plus uległy zmianie funkcjonalności związane z umowami SLA.

Jeżeli opcja Zezwól użytkownikowi na wybór umowy SLA podczas zgłaszania żądania jest wyłączona w widoku listy usług SLA:

 

 • Umowy SLA nie można powiązać na karcie Przepływ pracy podczas konfigurowania szablonów. Komunikat interfejsu użytkownika zostanie wyświetlony na karcie Przepływ pracy.
 • Domyślna umowa SLA skonfigurowana dla szablonu nie będzie stosowana do zgłoszeń zarejestrowanych przy użyciu szablonu.
Screenshot widoku strony "Katalog usług - Umowy SLA" ServiceDesk Plus od ManageEngine

Możesz teraz wykonać następujące czynności w istniejących już polach dodatkowych różnych typów. Opisane zmiany dotyczą pól w obszarach takich jak wydania, użytkownicy, technicy, projekty, dziennik pracy, przestrzeń, obiekty i moduły niestandardowe:

 

a)       Jednowierszowy — Ustaw limit znaków dla wartości w polach jednowierszowych, określając minimalną i maksymalną liczbę dozwolonych znaków.

Screenshot widoku strony ServiceDesk Plus od ManageEngine

b)       Dziesiętne — wprowadź maksymalnie 13 liczb całkowitych i maksymalnie 3 miejsca po przecinku jako wartości dziesiętne pola.

Screenshot widoku strony ServiceDesk Plus od ManageEngine

c)       Numeryczne — ustaw dozwolony zakres liczbowy, wprowadzając wartości minimalne i maksymalne.

Screenshot widoku strony ServiceDesk Plus od ManageEngine

Wraz z wypuszczeniem nowej wersji ServiceDesk Plus zostały naprawione liczne problemy. Poniżej lista najbardziej znaczących poprawek z podziałem na moduły. 

a)   Zgłoszenia

 • Zmienne nie są wyświetlane podczas konfigurowania powiadomień w wyzwalaczach niestandardowych, jeśli w aplikacji skonfigurowano więcej niż 100 ról organizacji.
 • Jeśli wartość pola jest ustawiona jako pusta za pomocą skryptów w następującym formacie: „nazwa_pola”:{„id”:null}, do pola przypisywana jest losowa wartość.
 • Wartości pól Site, Group, Technician i ich kombinacje były pobierane początkowo podczas ładowania formularza, teraz będą pobierane dynamicznie w wywołaniu API.
 • Dostosowana kolejność kolumn nie jest zachowywana podczas eksportowania zgłoszeń.

b)   Aktywa

 •          Kolumny Wypożyczony do, Dział i Ośrodek dostosowane do wyświetlania za pomocą selektora kolumn na określonej stronie widoku listy w zakładce Zasoby nie są wyświetlane po aktualizacji z wersji 14105 do jakichkolwiek nowszych wersji.
 •       W widoku listy zasobów sortowanie powiązanych zasobów powoduje błąd.

 c)   Zakupy

 •  Adres URL pozostaje taki sam podczas uzyskiwania dostępu do różnych zamówień lub zgłoszeń zakupu z lewego panelu.

d)   Admin

 • Zmienne „$CC_Users” i „$EmailidstobeNotified” mogą być używane w niestandardowych wyzwalaczach podczas wysyłania powiadomień.
 • Opcje listy wyboru są konwertowane na małe litery po zapisaniu dodatkowego pola problemu.
 

18.05.2023

Autor: Mateusz Żurek

Kategorie: Aktualności Artykuł

Mateusz Żurek

Mateusz Żurek

ITSM Evangelist

W IT zawodowo od ponad 10 lat, w tym 8 lat w MWT Solutions. Zaczynał jako specjalista ds. supportu, obecnie na stanowisku ITSM & UEM Team Leader kieruje zespołem odpowiedzialnym za product management oraz wdrożenia systemów z obszaru ITSM oraz UEM.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: