25.07.2023

Autor: Konrad Kochanowski

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Niedawno debiutowała wersja 14300 naszego sprawdzonego systemu ServiceDesk Plus, wprowadzając szereg nowości. Poniżej pokrótce zaprezentowano najistotniejsze, świeżo dodane funkcje, które mają na celu jeszcze bardziej usprawnić pracę z naszym systemem. 

Wyzwalacze niestandardowe

Niestandardowe wyzwalacze są teraz dostępne także dla żądań notatek, powiadomień, zatwierdzeń i poziomów zatwierdzenia. Ułatwia to znacznie pracę administratorowi, dając mu możliwość utworzenia wyzwalaczy i pogrupowania ich w aż 5 różnych grup. Aby skorzystać z tej nowej funkcji wystarczy przejść do panelu administratora: Administrator -> Funkcje niestandardowe (w grupie ustawień „Obszar dewelopera”).

nowosci w service desk

Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku niestandardowych wyzwalaczy dla np. zgłoszeń.

 

Po wybraniu obszaru, który nas interesuje z widniejących zakładek, klikamy „Dodaj nową” i przechodzimy do okna konfiguracji. Ustalenie parametrów wyzwalacza jest intuicyjne: należy określić moment uruchomienia, zdefiniować warunki, które muszą zostać spełnione, a następnie wskazać działania, które mają zostać wykonane. 

nowosci w service desk

Reguły biznesowe

Reguły biznesowe mogą być teraz również stosowane do żądania notatek i powiadomień. Administratorzy mają teraz możliwość stworzenia do 5 grup reguł dedykowanych dla notatek i powiadomień, co jeszcze bardziej usprawnia pracę.  Dostęp do tej automatyzacji znajdziemy w panelu administratora: Administrator -> Reguły biznesowe (w grupie ustawień „Automatyzacja”).

nowosci w service desk

Po wybraniu obszaru, który nas interesuje spośród prezentowanych zakładek, wystarczy kliknąć „Dodaj nową”, co przeniesie nas do okna konfiguracji. Proces konfiguracji wyzwalacza jest przejrzysty i łatwy: najpierw należy wskazać czas jego uruchomienia, następnie określamy warunki, które muszą zostać spełnione. Na koniec wskazujemy działania do wykonania. 

 

Nowością również po stronie reguł biznesowych jest pojawienie się nowej opcji akcji (dla usług). Od teraz mamy bowiem opcję zastosowania umowy SLA do zgłoszeń serwisowych za pomocą niestandardowych akcji reguł biznesowych usług.

nowosci w service desk

Mamy możliwość konfiguracji umowy SLA, która ma zostać zastosowana podczas zgłaszania zgłoszeń serwisowych. Opcja ta staje się dostępna, jeżeli funkcja „Zezwól użytkownikowi na wybór umowy SLA podczas zgłaszania żądania” jest aktywna na stronie widoku listy usług SLA.

nowosci w service desk

Jeżeli opcja „Zezwól użytkownikowi na wybór umowy SLA podczas zgłaszania żądania” jest wyłączona w widoku listy usług SLA, powiązanie umowy SLA staje się niemożliwe na karcie „Przepływ pracy” podczas konfiguracji szablonów. W takim przypadku,  domyślna umowa SLA skonfigurowana dla szablonu nie będzie stosowana do żądań zgłoszonych przy użyciu szablonu.

Powiązanie rozwiązań

Nowością w module „Rozwiązania” jest zakładka „Skojarzenia” na stronie szczegółów rozwiązania. Ta funkcja umożliwia powiązanie i przeglądanie istniejących rozwiązań ze zgłoszeniami, problemami oraz innymi rozwiązaniami. Aby to skonfigurować należy wejść do modułu „Rozwiązania” i wybrać jedno z dostępnych rozwiązań. Po przejściu do zakładki „Skojarzenia” możemy przeglądać zgłoszenia i problemy powiązane z rozwiązaniem oraz skojarzyć inne rozwiązania z obecnym.  

nowosci w service desk

Opinia o rozwiązaniu

W najnowszej aktualizacji systemu producent umożliwił użytkownikom interakcję z rozwiązaniami, które zostały wcześniej zaproponowane przez dział techniczny.

 

Użytkownicy mają teraz możliwość wskazania, czy dane rozwiązanie jest dla nich przydatne czy też nie. Dodatkowo mogą również pozostawić swoją opinię w komentarzu pod proponowanym rozwiązaniem.

 

Ta nowa funkcjonalność pozwala administratorom na efektywne monitorowanie, które z proponowanych rozwiązań sprawdzają się w praktyce i są rzeczywiście przydatne dla użytkowników systemu.

nowosci w service desk

Właściciel danego rozwiązania lub administratorzy (tzw. SDAdmins) mają możliwość wyłączenia funkcji komentowania oraz zresetowania ocen rozwiązania. Opcje te są dostępne w menu „Działania” na stronie ze szczegółami konkretnego rozwiązania.

nowosci w service desk

Administratorzy (tzw. SDAdmins) mogą również globalnie zarządzać opcjami oceniania i komentowania rozwiązań. Funkcję tę możną włączyć/wyłączyć za pomocą zakładki „Ustawień rozwiązań” dostępnej w widoku listy dostępnych rozwiązań. 

nowosci w service desk

Synchronizacja pustych wartości pól z Active Directory

Od teraz administratorzy, określani jako SDAdmins, mają możliwość wyboru aktualizacji pustych wartości z Active Directory do ServiceDesk Plus podczas procesu importu użytkownika. Funkcja ta jest dostępna za pośrednictwem pola checkbox „Zaktualizuj <empty> wartości”, które pojawia się w oknie procedury importu użytkowników. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, należy przejść do panelu administratora: Administrator -> Active Directory -> Importuj użytkowników.

nowosci w service desk

Wyliczanie używalności oprogramowania (integracja z Endpoint Central)

Najnowsza wersja systemu oferuje możliwość mierzenia częstotliwości korzystania z poszczególnych danych. Aby to monitorować i uzyskać dostęp do zakładki  „Wyliczanie oprogramowania” w panelu administratora (ścieżka: Administrator -> Zarządzanie zasobami (w grupie ustawień „Dostosowanie”), niezbędna jest integracja z narzędziem Endpoint Central.

Użytkowanie oprogramowania jest definiowane przez liczbę uruchomień danej aplikacji. Informacje zgromadzone w trakcie skanowania są wykorzystywane do kategoryzacji użytkowania oprogramowania na: częste, sporadyczne lub rzadkie. Należy pamiętać, że użytkowanie oprogramowania będzie realizowane tylko dla aplikacji, dla których został uruchomiony pomiar oprogramowania w programie Endpoint Central.

 
nowosci w service desk

To tylko niektóre z nowych funkcjonalności, które zostały wprowadzone w najnowszej wersji systemu. Więcej informacji znajdziecie pod podanym linkiem:


https://www.manageengine.com/products/service-desk/on-premises/readme.html

 

25.07.2023

Autor: Konrad Kochanowski

Kategorie: Aktualności Artykuł

Konrad Kochanowski

Konrad Kochanowski

Junior Product Engineer

Od kilku lat związany z obszarem wdrożeń systemów w różnych branżach. W MWT Solutions odpowiada za produkty ITSM we wczesnych fazach rozwoju projektów. Absolwent kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania poznańskiego Collegium da Vinci.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: