27.10.2020

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Oblicze komunikacji nieustannie się zmienia, towarzyszy temu ewolucja technologii, którą obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat. Każda organizacja wykorzystuje dziś urządzenia mobilne, a pracownicy coraz częściej sięgają po smartfon czy tablet wykonując obowiązki służbowe. A gdyby monitorować ruch sieciowy w organizacji z poziomu smartfonu? Czy można sprawnie analizować infrastrukturę teleinformatyczną na urządzeniu mobilnym? Aplikacja NetFlow Analyzer podejmuje te wyzwania.

Panel główny

 

Pulpit nawigacyjny aplikacji zapewnia wgląd w szczegóły sieci, takie jak podsumowanie wszystkich urządzeń, ostatnie alarmy, używane protokoły i wykres zużycia sieci przez urządzenie. To także ekran główny, dzięki czemu mamy lepszy podgląd na to, co dzieje się w sieci, gdy tylko uruchomimy aplikację.

 

Panel główny aplikacji NetFlow Analyzer

Alarmy

 

Gdy zostanie przekroczony konfigurowalny próg, NetFlow Analyzer generuje alert, któremu przypisana jest waga – od kłopotliwego zdarzenia do krytycznego incydentu. Aplikacja wyświetla alarmy z NetFlow Analyzer i dodatku Network Configuration Management oraz ostrzega, jeśli dojdzie do nowych naruszeń. Otwarcie alertu powoduje wyświetlenie szczegółów alarmu z informacją, kiedy zdarzenie miało miejsce, z dodanymi notatkami i innymi szczegółami. Dzięki opcji wyszukiwania i filtrowania, można porządkować alarmy według ich ważności, infrastruktury, której dotyczy problem, czasu przekroczenia progu przez urządzenie oraz stanu potwierdzenia – bezpośrednio na liście alertów. Działania takie jak ping, traceroute, wyczyszczenie, potwierdzenie i udostępnienie, są dostępne z poziomu interfejsu.

 

Ustawienia alarmów w aplikacji NetFlow Analyzer

Lista urządzeń i ich szczegóły

 

Karta Szczegóły urządzenia posiada wszystkie wymagane dane, takie jak lista interfejsów mieszczących się pod urządzeniem, całkowity ruch zużyty przez urządzenie, działające aplikacje, ilość ruchu zużywanego przez każdą z nich oraz kluczowe konwersacje na urządzeniu wraz z ich źródłowymi i docelowymi adresami IP. Te opcje pomagają zweryfikować, które aplikacje i konwersacje wykorzystują najwięcej przepustowości, jak również średnią prędkość każdego interfejsu w sieci. Urządzenia i interfejsy można filtrować na podstawie ich typu i grup.

 

Karta szczegóły urządzenia w aplikacji NetFlow Analyzer

Interfejsy i ich szczegóły

 

Karta Szczegóły interfejsu zawiera podsumowanie wszystkich interfejsów, ich urządzeń, stanu oraz ilości ruchu wejściowego i wyjściowego, które wykorzystały. Pokazuje główne aplikacje i konwersacje dla każdego interfejsu oraz przepustowość, jaka jest przez nie wykorzystywana.

 

Karta szczegóły interfejsu w aplikacji NetFlow Analyzer

Możemy również obserwować m.in.:

 

– kluczowe: źródła, miejsca docelowe, QoS,

– NBAR [warstwa 7], NBAR [SNMP],

– ruch: Multicast, MediaNet,

– host http,

– ataki,

– urządzenia WLC,

– kontrolery,

– SSID,

– klienta IP,

– klienta Mac,

– Access Points.

 

Grupy

 

Funkcja grupowania pozwala monitorować i analizować grupy niestandardowe. Jest to przydatne, gdy chcemy monitorować łączny ruch grupy (np. ruch według działu). Każda grupa pokazuje zużyty ruch wejścia i wyjścia wraz z ich szybkością. Wybranie grupy powoduje wyświetlenie jej szczegółów: listy aplikacji wraz ze statystykami ruchu, szczegółów zasad QoS i głównych konwersacji.

 

Grupy w aplikacji NetFlow Analyzer

Wykorzystując aplikację mobilną NetFlow Analyzer na Androida lub iOS, zyskujesz pełną kontrolę nad całą siecią w dowolnym miejscu i czasie, za pomocą zaledwie kilku dotknięć i przesunięć na ekranie smartfonu. Natychmiastowe powiadomienia push i wstępnie skonfigurowane alerty dotyczące różnych problemów, takich jak dostępność czy wydajność urządzeń sieciowych, mogą pomóc w monitorowaniu, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów szybko i bez konieczności sięgania po laptopa.

 

27.10.2020

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności Artykuł

Krystian Rozynek

Krystian Rozynek

ME Product Engineer

Posiada wiedzę związaną z obszarem IT Hardware oraz systemami wspomagającymi zarządzanie organizacją. Interesuje się infrastrukturą teleinformatyczną, jej implementacją, utrzymaniem oraz narzędziami ułatwiającymi nadzorowanie sieci. W MWT Solutions jest odpowiedzialny za wspieranie przedsiębiorstw w zakresie funkcjonalności produktów ManageEngine, jak również tworzenie materiałów dotyczących tematyki ITOM.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: