02.12.2019

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Monitorowanie baz danych i wyszukiwanie w nich błędów jest kluczowym procesem dla firm. Co jednak w sytuacji, gdy dostęp do nich jest ograniczony przez niską przepustowość danych, przerywane połączenia lub brak wsparcia lokalnego działu IT? Wtedy niezwykle pomocne okazuje się zarządzanie zdalne za pomocą urządzeń mobilnych- moduł SQL Anywhere dostępny w Applications Manager. Dzięki temu narzędziu możemy monitorować i utrzymywać bazy danych środowisk IT przy minimalnym ręcznym wkładzie, w celu zapewnienia ich najwyższej kondycji i wydajności.

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności

Monitor wydajności SQL Anywhere w Applications Manager zbiera dane dotyczące różnych wskaźników wydajności i przetwarza je na informacje, które są proste do zinterpretowania. Pozwala również na ścisłe monitorowanie i śledzenie parametrów baz danych za pomocą informacji, takich jak:

  • Zużycie zasobów,
  • Przestrzeń bazy danych,
  • Szczegóły pliku,
  • Szczegóły połączenia,
  • Statystyki sesji.

Dostęp do danych z monitorów w postaci raportów:

  • Resource usage: pozwala na przydzielenie i zarządzanie bazami danych ze szczegółowymi informacjami o zasobach, takimi jak rozmiar całkowity wolnej i zużytej pamięci, szybkość odczytu dysku, szybkość zapisu na dysku, liczba połączeń i blokad.Dzięki tym informacjom jak i wskaźnikowi „Health”, wiadomo jaki jest stan bazy danych. Jeśli SQL Anywhere odnotuje wykorzystanie zasobu przekraczające 95%, administrator zostanie poinformowany o urządzeniu, w którym wystąpiła akacja, za pomocą skonfigurowanego alarmu.
  • Database mirroring details: Za pomocą SQL Anywhere w AppManager, można w łatwy sposób obserwować dublowanie baz danych. System udostępnia takie szczegóły jak: tryb dublowania, status synchronizacji oraz status połączenia typu partner i arbiter.
    Rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie ciągłej dostępności aplikacji zawartej na serwerze, w razie awarii bazy danych. Należy też nadmienić, że mechanizm ten jest transparentny dla aplikacji, czyli można go wykorzystać na poziomie baz danych bez ingerencji w aplikację.
  • Cache details: Monitor wydajności SQL Anywhere umożliwia wizualizację statystyk wraz z graficznym przedstawieniem użycia pamięci podręcznej, jak i pinned cashe, replacement cache i dirty cache możliwe do zaprezentowania na wykresie.

Connection and session stats: Program posiada również statystyki połączeń w formie tabel oraz graficznej, aby bez problemu uzyskać dostęp do informacji. System umożliwia zarządzanie obciążeniem serwera za pomocą harmonogramu zapytań połączeń oraz sesji HTTP, HTTPS. Oprócz tych statystyk do dyspozycji są informacje odnośnie blokad, dzięki którym w łatwy sposób można je zwolnić, jeśli stopień opóźnienia jest wysoki.

Poniższy przykład ilustruje najczęstszą i logiczną formę blokowania transakcji. W tym przypadku mamy 3 transakcje (T), z których wszystkie próbują wprowadzić zmiany w jednym wierszu w tabeli A. T1 uzyskuje wyłączną blokadę podczas wprowadzania aktualizacji. Następnie T2 próbuje zaktualizować ten sam wiersz i jest blokowany przez T1. T3 próbuje również manipulować tym samym wierszem. Ta operacja ma funkcję „delete”, ale też jest blokowana przez T1. Gdy T1 zatwierdza swoją transakcję, zwalnia blokadę, a instrukcja aktualizacji T2 może się zakończyć. W tym czasie T2 otrzymuje wyłączną blokadę, a T3 nadal jest w kolejce. Dopiero po zakończeniu T2, instrukcja usuwania T3 będzie mogła być wykonana.

Szybkie znajdywanie i naprawa błędów

Inteligentne narzędzie monitorowania SQL Anywhere w Applications Manager potrafi generować powiadomienia bazujące na dodanych regułach alertów dotyczących kluczowych danych metrycznych i przesyłać powiadomienie email lub SMS. Progi brzegowe można wyznaczyć dla różnych parametrów, gdzie po przekroczeniu ich daną ilość razy, zostanie utworzony alert. Dzięki SQL Anywhere w Applications Manager można ustalić dynamiczne linie bazowe, aby wykryć anomalie i określić spadek wydajności w czasie w celu zapobiegania poważnym problemom biznesowym.

Bogate w dane raporty dotyczące wskaźników wydajności

Narzędzie do monitoringu SQL Anywhere zapewnia raporty dotyczące wszystkich ważnych atrybutów wydajności. Za pomocą tych raportów można analizować historyczne trendy różnych wskaźników, aby podejmować świadome decyzje. Umożliwia również rozdysponowanie zasobów, precyzyjnie przewidując trendy wzrostu i wykorzystania, korzystając z raportów Forecast, które wykorzystują techniki machine learning do przewidywania wykorzystania na okres do 3 lat.

Dzięki Applications Manager SQL Monitoring firmy mogą w kompleksowy sposób monitorować swoje bazy danych oraz tworzyć czytelne raporty, prezentujące wszystkie najważniejsze dane. Pozwala to szybko wykrywać błędy oraz mierzyć atrybuty wydajności. Wszystkie te informacje powodują, że SQL Monitoring jest narzędziem, które znajdzie zastosowanie w każdej firmie.

 

02.12.2019

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: