06.03.2020

Autor: Jakub Hotloś

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Jednym z najpopularniejszych dostawców infrastruktur chmurowych jest Oracle Corporation. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) obejmuje różne kategorie produktów, takie jak obliczenia, pamięć masową, zarządzanie bazami danych i tworzenie aplikacji.

Podczas korzystania z Oracle Cloud, potrzebny jest wgląd w wydajność każdego poziomu, aby identyfikować problemy, zanim wpłyną one negatywnie na aplikacje działające w OCI. Pomóc w tym może rozwiązanie ManageEngine Applications Manager. Posiada ono wbudowaną możliwość monitorowania OCI, pozwalającą na szybie zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów z wydajnością, a także pozwala lepiej alokować zasoby w celu optymalizacji kosztów wraz z rozrostem firmy.

ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów.

Oto kilka z możliwości monitorowania OCI z pomocą Applications Manager:

 • Wizualizacja kluczowych wskaźników wydajności instancji Compute i powiązanych zasobów.
  OCI obsługuje dwa typy instancji Compute – maszyny bez systemu operacyjnego i maszyny wirtualne. Applications Manager umożliwia wizualizację metryk związanych ze zdrowiem, dostępnością i wydajnością maszyn wirtualnych oraz powiązanych zasobów, takich jak pamięć i urządzenia sieciowe.
 • Mierzenie przepustowości i poziomu aktywności instancji Compute.
  Po włączeniu monitorowania instancji Compute system umożliwia śledzenie kluczowych parametrów, takich jak wykorzystanie procesora, wykorzystanie pamięci, odczyt/zapis dysku oraz liczbę bajtów odebranych lub przesłanych w sieci.

Śledzenie tych wskaźników pomaga zrozumieć poziom aktywności procesora, ilość używanej pamięci, operacje na dyskach i przepustowość sieci.

Applications Manager pozwala także na śledzenie informacji o konfiguracjach, takich jak:
• dostępność domeny, w której znajduje się instancja,
• błędy domeny,
• OCID obrazu,
• pula instancji, do której należy instancja,
• region i kształt instancji.

Usługa Block Volume umożliwia przedzielanie bloków pamięci i zarządzanie nimi. System pozwala skutecznie kontrolować poziomy przepustowości i aktywności bloków dołączonych do instancji Compute. Umożliwia również śledzenie zmian wielkości bloków i określanie life cycle.

Śledzenie grafów uruchamiania
Po uruchomieniu maszyny wirtualnej lub instancji typu bare-metal na podstawie obrazu dostarczonego przez Oracle lub obrazu niestandardowego w tym samym miejscu tworzony jest nowy graf rozruchu dla instancji.
Pozwala to na monitorowanie startu systemu, aby zidentyfikować opóźnienia. Applications Manager oferuje wgląd w przepustowość odczytu/zapisu oraz operacje na grafach dołączonych do instancji. Umożliwia to zarządzanie potencjalnymi niespójnościami danych

Monitorowanie kondycji, pojemności i wydajności VNIC usług sieciowych.
Virtual network interface card (VNIC) łączy instancję z podsiecią w virtual cloud network (VCN) i określa, w jaki sposób instancja komunikuje się z punktami końcowymi wewnątrz i na zewnątrz VCN. Każda instancja Compute będzie miała jedną lub więcej VNIC.
APM pozwala śledzić ważne wskaźniki VNIC, aby identyfikować wzrosty lub spadki ruchu do i z sieci oraz śledzić pakiety odrzucane z powodu zmian na liście zabezpieczeń. Pomoże to ustalić czy aplikacja zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami lub czy lista zabezpieczeń jest niepoprawnie skonfigurowana.

Wykorzystanie potencjału Applications Manager
Po dodaniu monitora Oracle Cloud do Applications Manager’a automatycznie wykrywa on instancję VM w OCI. Zapewnia także różne opcje uruchamiania, zatrzymywania, usuwania lub zarządzania wystąpieniami maszyny Wirtualnej w razie potrzeby.
Oprogramowanie automatycznie wykrywa anomalie i błędy aplikacji, identyfikuje przyczyny różnych problemów i naprawia je, zanim spowodują problemy w sieci.
Aplikacje analityczne obsługujące uczenie maszynowe w systemie pomagają zrozumieć w jaki sposób wykorzystywane są zasoby i generować przewidywane trendy wzrostu. Tworzy kompleksowe raporty dotyczące kondycji, dostępności i wydajności zasobów, a także innych atrybutów specyficznych dla rodzaju monitorowanego zasobu. Daje to przegląd wszystkich zasobów i pomaga w podejmowaniu decyzji.

Applications Manager pozwala na znacznie więcej niż monitoring i obsługa bazy danych Oracle. Dzięki systemowi możemy również zarządzać m.in.: serwerami aplikacji, web serwerami, mail serwerami, aplikacjami chmurowymi. W przypadku, gdy oprogramowanie nie posiada dedykowanego szablonu dla danego systemu, Applications Manager umożliwia zdefiniowanie customowego monitora, który obejmuje:

 • Database Query Monitor

 • File / Directory Monitor

 • JMX / SNMP Dashboard

 • Script Monitor

 • Windows Performance Counters.

Dzięki Applications Manager otrzymujemy kompleksowe rozwiązanie do monitoringu aplikacji.

 

06.03.2020

Autor: Jakub Hotloś

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: