08.11.2022

Autor: Patryk Ginter

Kategorie: Aktualności, Artykuł

W dzisiejszych czasach automatyzacja zadań jest kluczowa w efektywnej pracy. Pozwala nam na przyspieszenie  pracy poprzez wykonywanie przygotowanych przez nas sekwencji prostych zadań. Jak więc w prosty sposób zautomatyzować zarządzanie Active Directory w firmie? Z pomocą przychodzi orkiestracja w ADManager Plus.

Czym jest orkiestracja w ADManager Plus?

Orkiestracja w ADManager Plus pozwala użytkownikom określić sekwencję zadań, które mają być wykonywane automatycznie, po wykonaniu określonego zadania. Opóźnienie czasowe między zadaniami i kolejność zadań do automatycznego wykonania możesz dostosować za pomocą szablonów orkiestracji i profili orkiestracji.

Przykładowo, gdy konta użytkowników są wyłączone z użytkowania, ponieważ pracownik nie jest już w organizacji, wszystkie powiązane konta użytkownika, takie jak konto Microsoft 365, Google Workspace, Exchange, itp. będą musiały zostać również usunięte, ich uprawnienia dostępu cofnięte, a ich konta wyłączone. Choć ręczne czyszczenie nieaktualnych kont jest czasochłonne, to jednak musi zostać wykonane. Nieaktualne konta mogą stać się potencjalną luką w bezpieczeństwie. W takich scenariuszach przydatne są szablony orkiestracji, ponieważ dzięki nim możesz stworzyć zautomatyzowany szablon z różnymi komponentami. Przykład takiego szablonu oraz dostosowanie do organizacji znajdziesz poniżej.

Screenshot orkiestracja w ADManager Plus ManageEngine

Z czego składa się orkiestracja?

Orkiestracja w ADManager Plus składa się z następujących komponentów, które mogą być dodawane w miarę potrzeb:

  • szablon orkiestracji: Umożliwia tworzenie szablonów orkiestracji, webhooków i powiadomień w celu skonfigurowania zautomatyzowanego przepływu działań. Może być tworzony poprzez przeciąganie i upuszczanie bloków dla różnych akcji zarządzania AD, akcji w chmurze, akcji Exchange, Webhooków i powiadomień, które muszą odbywać się sekwencyjnie;
  • profil orkiestracji: Profil zarządzania, pozwala skonfigurować warunki, w jakich mają być wykonywane szablony orkiestracji;
  • szablon Webhook: Pozwala aplikacji komunikować się z zewnętrznymi aplikacjami, które posiadają Rest API. Dzięki szablonom webhooków ADManager Plus, możesz stworzyć szablon do konfiguracji punktów końcowych REST API, nagłówków, parametrów, typu akcji i wiadomości, które następnie mogą być dodane do twoich szablonów orkiestracji jako bloki;
  • skrypty niestandardowe: Oprócz szablonów webhook i szablonów powiadomień, możesz również stworzyć niestandardowe skrypty jako bloki na swój szablon orkiestracji;
  • logika: Bloki logiczne mogą być dodawane do szablonów orkiestracji jako bloki decyzji lub opóźnień czasowych. Bloki decyzji posiadają funkcjonalność działającą na zasadzie instrukcji warunkowych, natomiast bloki opóźnienia czasowego pozwalają na konfigurację opóźnienia czasowego pomiędzy dwoma kolejnymi akcjami;
  • akcje AD: Akcje zarządzania Active Directory mogą być dodawane do szablonów orkiestracji poprzez przeciąganie i upuszczanie ich na sekwencję akcji z listy dostępnych bloków akcji AD;
  • sekwencje akcji: Sekwencje akcji określają przebieg sekwencyjnych działań, które mają miejsce po wyzwoleniu określonej akcji. Wykorzystywane są do tworzenia niestandardowych sekwencji poprzez przeciąganie i upuszczanie bloków na stronie tworzenia szablonu orkiestracji.

Funkcja orkiestracji w ADManager Plus

Jak łatwo zauważyć, orkiestracja wprowadza szereg automatyzacji i optymalizacji w naszej infrastrukturze. Dzięki niej jesteśmy w stanie utrzymać porządek w AD oraz uniknąć nieprzyjemnych sytuacji takich jak nieupoważniony dostęp do nieużywanego konta i zainfekowanie infrastruktury IT.

 

08.11.2022

Autor: Patryk Ginter

Kategorie: Aktualności Artykuł

Patryk Ginter

Patryk Ginter

Junior ME Product Engineer

Posiada wiedzę związaną z obszarem IT software. Hobbystycznie działa w bazach danych, analizie danych oraz w Pythonie. W MWT Solutions odpowiada za wsparcie klientów końcowych w funkcjonalności i sprawności produktów ManageEngine z dziedziny IT Operations, IT Security oraz AD.

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: